Page 8 - Issue No.1404
P. 8

‫رسان ‌ههای کانادایی و خبر ممنو ‌عالخروجی پرویز تناولی‬                                                      ‫گزیده‬                                                                                                                                                                                                                                                          ‫‪8‬‬

                                                  ‫تناولی‪ ،‬شهروند ایرانی کانادایی اجازه خروج از ایران‬ ‫ایران و‬                                                                                                                                                                                                                                                             ‫سال ‪ / 23‬شماره ‪ - 1404‬جمعه ‪ 25‬ریت ‪1395‬‬
                                                  ‫را ندارد و علت را شکایتی از مجموعه آثارش با عنوان‬  ‫جهان‬

                                                      ‫تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب اعلام کرده‬

‫این و ‌بسایت در ادامه م ‌ینویسد‪« :‬هیچ در واقع اعتراض‬                        ‫چنین مشکلی را نداشت ‌هاند‪،‬‬    ‫شهرگان‪ :‬نام پرویز تناولی باری دیگر در رسان ‌ههای محلی‬
‫تناولی به دو جریان عمده مسلط آن روز هنر ایران بود‪ :‬یکی‬                       ‫قطعا کسی پشت این ماجرا‬      ‫بریتیش کلمبیا شنیده م ‌یشود‪ ،‬هرچند این مرتبه علت نه آثار‬
‫افرادی که هرچه از غرب م ‌یآمد را م ‌یپرستیدند و دیگر افرادی‬                     ‫قرار دارد اما من نم ‌یدانم که‬  ‫هنری او یا مستندهایی در موضوع او هستند‪ ،‬بلکه رسان ‌ههای‬
‫که خط و خطاطی را در نقاش ‌یهای مکتب سقاخانه ستایش‬                          ‫چه کسی و با چه قصدی این‬     ‫کانادایی در تلاش درک چرایی ممنو ‌عالخروجی پرویز تناولی‬
‫م ‌یکردند‪ .‬اگرچه تناولی خود یکی از پای ‌هگذاران آن مکبت به‬
‫شمار م ‌یرفت‪ ،‬اما به گفته خودش هیچ ندای این اعتراض بود‪».‬‬                          ‫کار را انجام م ‌یدهد؟»‬                                ‫هستند‪.‬‬
‫دشمن ‌یها با تناولی بعد از آن اوج گرفت که مجسمه‬                           ‫در ادامه تناولی اشاره به‬     ‫تناولی و خانواده‌اش بیش از ‪ ۲۵‬سال است که مقیم بریتیش‬
‫«پرسپولیس» او در حراج کریستی در شهر دوبی به ‪ ۲‬میلیون‬                        ‫مقال ‌ههای اخیر روزنامه‬     ‫کلمبیا هستند و تناولی خود در سفر مابین کشورهای مختلف‪،‬‬
                                                  ‫کیهان علیه خود کرد‪« :‬حدود‬    ‫از جمله خانه تهران خود است‪ .‬هفته اول جولایی او قصد سفر‬
               ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار دلار امریکا فروخته شد‪.‬‬                   ‫چند ماه پیش نیز روزنامه‬
                                                  ‫کیهان اتهاماتی مانند همین‬             ‫داشت که جلوی خروج او را در تهران گرفتند‪.‬‬
                                                  ‫اتهامات اخیر را به من‬      ‫هفت ‌هنامه نورث شور نیوز خبر ممنو ‌عالخروجی او را با عنوان‬
                                                  ‫وارد کرده و ادعا کرده بود‬    ‫«پاسپورت مجسم ‌هساز برجسته را ضبط کرد ‌هاند» منتشر کرد‪،‬‬
                                                  ‫مجسم ‌ههایی که در کاخ موزه‬    ‫برخی رسان ‌هها یک گام جلوتر از صرف این خبر رفتند و به‬
                                                  ‫نیاوران وجود دارند؛ برخی‬     ‫عنوان مثال روزنامه ونکوور سان در تحلیل آن نوشت نوشت‪:‬‬
                                                  ‫قسم ‌تهای خاص بدن در‬       ‫«دفنی برامهام م ‌یگوید‪ :‬ایران از شهروندان کانادایی مثل‬
                                                  ‫آ ‌نها مشخص است که‬
                                ‫پاسخ آ ‌نها را دادیم و مشخص شد این ادعا بی‌اساس بوده‬             ‫گروهایی در بازی پر تنش سیاسی استفاده می‌کند‪».‬‬
                                ‫است‪ .‬در آن زمان وزارت ارشاد از من خواست اطلاعاتی درباره‬       ‫این خبر با اشاره به ممنو ‌عالخروجی پرویز تناولی در کنار‬
                                ‫آ ‌نها ارائه دهم و موضوع ختم به خیر شد‪ .‬اما امروز دوباره‬       ‫بازداشت شهروند ایرانی کانادایی‪ ،‬دکتر هما هودفر در ایران‪۷‬‬
                                 ‫همان مسائل را با جملات و موارد دیگری مطرح م ‌یکنند‪».‬‬        ‫می‌گوید در جنگ قدرت مابین تندروها و میان ‌هطل ‌بهای‬
                                ‫کیهان در مطالبی مانند «افرادی که از هیچ بزرگ رونمایی‬         ‫سیاست داخلی ایران‪ ،‬شهروندان کانادایی ایرانی گرو‬
                                ‫کردند ‪ ۴۰‬سال به عقب برگشتند!»‪« ،‬هتاک و پو ‌چانگار»‪،‬‬
                                ‫«اصلاح‌طلبان شورای شهر وکیل مدافع مجسمه‌ساز بدنام‬              ‫تن ‌شهای داخلی در موضوع ارتباط دو کشور شد ‌هاند‪.‬‬
                                ‫دفتر فرح پهلوی»‪« ،‬رونمایی از کتاب خالق تندی ‌سهای‬          ‫روزنامه گلوب و اند میل در مقاله «مجسم ‌هساز متاسف اینکه‬
                                ‫غیراخلاقی!»‪« ،‬هیاهوی مدیران فرهنگی برای هیچ!»‪ ،‬و‬           ‫ایران مانع سفر او برای ارتقاء هنر است‪ »،‬در کنار بازگویی خبر‬
                                ‫«مسولان فرهنگی باید پاسخگوی دلیل رونمایی از مجسمه‬
                                            ‫پوچگرایانه باشند» به پرویز تناولی‪ ،‬آثار‬                                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪In touch with Iranian diversity‬‬
                                            ‫او تاخته و مرتب عنوان م ‌یکند او برای‬
                                                 ‫دفتر فرح پهلوی کار کرده است‪.‬‬    ‫ممنو ‌عالخروجی تناولی‪ ،‬در مصاحب ‌های با او علت را جویا شده‬
                                            ‫به عنوان مثال در مطلب «هتاک و‬         ‫و در کنار نقل‌قول‌هایی از او‪ ،‬کتاب تاز ‌هاش را کنار آثار پیشین‬
                                            ‫پوچ‌انگار» آمده‪« :‬پرویز تناولی از نقاشان‬
                                            ‫و مجسم ‌هسازان مطرح در روزگار پهلوی‬                              ‫او معرفی م ‌یکند‪.‬‬
                                            ‫بود که از رهگذر ارتباط و حمایت فرح‬      ‫مه ‌مترین مجموع ‌ههای تناولی‪ ،‬مجموعه‌های «هیچ»‪،‬‬
                                            ‫پهلوی به ثروت و مکنت فراوان رسید‪.‬‬
                                            ‫هنگامی که ساختمان تئاتر شهر در حال‬              ‫«دس ‌تها»‪« ،‬قفل و قفس» و «شاعر» هستند‪.‬‬
                                            ‫احداث بود‪ ،‬تناولی با بهر ‌هگیری از دوستی‬
                                            ‫و رفاقتی که با بیژن صفاری‪ ،‬مجری این‬      ‫اتهامی فرهنگی‪ :‬مجموعه آثار مصداق تشویش اذهان عمومی‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫‪Vol. 23 / No. 1404 - Friday, Jul. 15, 2016‬‬
                                            ‫طرح داشت‪ ،‬تعدادی از مجسم ‌ههای به‬       ‫پرویز تناولی در اولین هفته ماه جولای برای رونمایی کتاب‬
                                            ‫اصطلاح مدرن و چند مجسمه رئالیستی‬       ‫تازه‌اش‪« ،‬زنان فرنگی در خانه‌های ایرانی» راهی لندن بود تا‬                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪8‬‬
                                            ‫خود را با قیمت‌هایی گزاف به وزارت‬       ‫در رونمایی اثر در موزه بریتانیا (بریتیش میوزیوم) شرکت کند‬
                                            ‫فرهنگ و هنر فروخت که از آنها برای‬       ‫که مامورهای فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شهر تهران‪ ،‬مانع‬
                                            ‫تزیین محوطه بیرونی ساختمان این‬
                                            ‫تئاتر و آ ‌بنماهای پارک دانشجوی کنونی‬                        ‫از خروج او از کشور شدند‪.‬‬
                                            ‫استفاده شد و هنوز چند نمونه ازآنها در‬     ‫او چندین سال است با شهرداری تهران برای حق مالکیت سی‬
                                            ‫اطراف ساختمان تئاتر شهر وجود دارد‪.‬‬      ‫و شش اثر هنری خود در دادگاه به دادخواهی مشغول است‪،‬‬
                                            ‫دین ستیزی و غربزدگی ویژگی بارز آثار‬      ‫ولی این مرتبه علت ممنو ‌عالخروجی او نه علتی سیاسی و نه‬
                                                                   ‫اقتصادی داشت‪ ،‬بلکه ریش ‌هاش را موضوعی فرهنگی اعلام‬
                                                           ‫تناولی بود‪»...‬‬
                                            ‫برخلاف روزنامه کیهان‪ ،‬وب‌سایت‬                                        ‫کردند‪.‬‬
                                            ‫هنرگردی ریش ‌ههای آثار تناولی را در‬      ‫ده جولایی‪ ،‬وقتی تناولی همراه با وکیل‌اش به دادگاه مراجعه‬
                                            ‫فرهنگ کهن شرق م ‌یشناسد‪« :‬او هیچ‬       ‫کرد‪ ،‬مطلع شد که به «تشویق اذهان عمومی و نشر اکاذیب»‬
                                            ‫را برگرفته از اشعار مولانا م ‌یداند‪ .‬تناولی‬  ‫متهم شده و بر همین اساس جلوی خروج او از کشور را‬
                                            ‫هم این گفته را تایید کرده و می‌گوید‪:‬‬
                                            ‫دلبستگی من به شعر کهن شرق‪ ،‬از جمله‬                                   ‫گرفت ‌هاند‪.‬‬
                                            ‫علایق دیرپایی است که همیشه نسبت‬        ‫ب ‌یب ‌یسی فارسی به نقل از او می‌گوید‪« :‬این اتهامات را بر‬
                                                                   ‫اساس مجموعه کارهایی که تاکنون انجام داد ‌هام‪ ،‬به من وارد‬
                                                     ‫به شرق پر بار داشت ‌هام‪».‬‬  ‫دانست ‌هاند‪ .‬به گفته آنها مجسمه‌هایی که ساخت ‌هام مصداق‬

                                                                           ‫تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است‪».‬‬
                                                                   ‫موارد اتهامی تناولی را مجموعه کارهای کاخ موزه نیاوران‪،‬‬
                                                                   ‫مجموعه تناولی و ‪ ۵۰‬سال هنر پاپ و مجموه شخصی خود‬
                                                                   ‫او اعلام کرده‌اند‪ .‬دادگاه قرار است تا مصداق تشویش اذهان‬
                                                                   ‫عمومی و نشر اکاذیب را برای تناولی و وکیل او مشخص کند‪.‬‬

                                                                                 ‫روزنامه کیهان‪ :‬توپخانه بر علیه هیچ‬
                                                                   ‫تناولی در ادامه صحبت خود در خبر ب ‌یب ‌یسی فارسی م ‌یگوید‪:‬‬
                                                                   ‫«‪ ۵۰‬سال است که کار م ‌یکنم و تاکنون هی ‌چکدام از آثارم‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13