Page 6 - Issue No.1404
P. 6

‫‪ ۲‬یادداشت سیاسی‬        ‫مقالات‬                                                                                                                                                                                                                                                              ‫‪6‬‬

 ‫بریتانیا در مسیر عبور از شوک برکسیت‬                                                        ‫سیاست‬                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫سال ‪ / 23‬شماره ‪ - 1404‬جمعه ‪ 25‬ریت ‪1395‬‬

‫اردشیر زارعی قنواتی‬

‫تکلیف فوری جهت ورود به مذاکرات خروج‪ ،‬می توانست اختلافاتی را‬    ‫اقدام بسیار زیرکانه از سوی این حزب بوده است‪ .‬جایگاه بریتانیا و روابط‬ ‫با کناره گیری خانم "اندریا لدسام" از رقابت برای رهبری حزب محافظه‬
‫موجب شود که رسیدن به یک مصالحه منصفانه را سخت تر کند‪ .‬به‬      ‫استراتژیک این کشور حتی بعد از خروج‪ ،‬با اتحادیه اروپایی آن چنان‬    ‫کار بریتانیا و جانشینی "دیوید کامرون"‪ ،‬راه برای صدارت "ترزا می" در‬
‫همین دلیل با انتخاب نخست وزیر جدید در کوتاه ترین زمان ممکن‬     ‫در هم تنیده و غیرقابل تفکیک خواهد بود که بعد از طلاق کنونی نیز‬    ‫این حزب و نخست وزیری قطعی وی هموار شد‪ .‬روز دوشنبه یازدهم‬
‫به بسیاری از تردیدها که مستلزم پرداخت هزینه و جو بی اعتمادی‬    ‫زوجین به دلیل فرزندان و مایملک مشترک می بایست در چارچوب‬        ‫ژوئیه بعد از اعلان کامرون مبنی بر حضور در کاخ باکینگهام و دیدار‬
‫دوطرفه بود پایان داده شد‪ .‬به هر حال برکسیت پیروز شده بود و راه‬   ‫یافتن راه های یک تفاهم مرضی الطرفین و جدید هم چنان ارتباطات‬      ‫با ملکه جهت ارائه استعفای خود به تمام گمانه زنی ها در خصوص‬
‫برای نقض آن به عکس تصور و تلاش بعضی از سیاستمداران و بخشی‬     ‫نزدیک خود را حفظ کنند‪ .‬به همین دلیل در شرایط کنونی در حزب‬       ‫چگونگی روند انتخاب جانشین خود پایان داد‪ .‬هم زمان "گراهام برادی"‬
‫از افکارعمومی وجود نداشت که به همین دلیل فوریت شروع مذاکرات‬    ‫محافظه کار و در بین نامزدهای اولیه برای تصدی رهبری حزب و به‬      ‫رئیس کمیته انتخابات در حزب محافظه کار به صراحت ضمن قطعی‬
‫می تواند منافع دوطرفه و رسیدن به تفاهم متقابل را سهل و ممکن تر‬   ‫تبع مسند نخست وزیری‪ ،‬هیچ کدام از کاندیدای رقیب کاریزمای لازم‬     ‫دانستن نخست وزیری ترزا می به صورت رسمی اعلان کرد "من از‬
‫کند‪ .‬از آنجا که به دلیل پروسه طولانی مذاکرات که مصالحه بر روی‬   ‫را به غیر از خانم ترزا نداشتند و حزب محافظه کار هم این واقعیت را‬   ‫رهبران حزب تاییدیه را گرفتم و اکنون اعلام م ‌یکنم که خانم می‌ به‬
‫هزاران سند حقوقی بین لندن و بروکسل می باشد‪ ،‬هر روز اتلاف وقت‬    ‫درک کرد‪ .‬خانم می به دلیل نقش میانه خود در دو قطبی موجود از‬      ‫عنوان رهبر جدید انتخاب شده است»‪ .‬این تحولات سیاسی پر شتاب‬
‫می توانست معظلات بزرگ و پیچیدگی در مذاکرات آتی را افزایش دهد‪.‬‬   ‫یک طرف امکان اینکه فضای سیاسی ملتهب کنونی کشور را به سمت‬       ‫در فضای پر چالش بریتانیای امروز تا حدود زیادی مسیر و روند رهبری‬
‫یک موضوع مهم دیگری که حزب محافظه کار را ترغیب به تصمیم‬       ‫آرامش ببرد را خواهد داشت و از طرف دیگر شاید بهترین گزینه در بین‬    ‫سیاسی کشور و شروع مذاکرات جهت اجرایی کردن خروج بریتانیا از‬
‫گیری زودتر از موعد اعلان شده کرد‪ ،‬تشتت در بزرگترین حزب رقیب‬    ‫محافظه کاران جهت دستیابی به توافق و مصالحه حول مکانیزم حقوقی‬     ‫اتحادیه اروپایی (برکسیت) را مشخص کرد‪ .‬اظهارات خانم می در روز‬
‫(کارگر) بود که می توانست ثبات سیاسی بریتانیا را بیش از پیش‬                                        ‫دوشنبه مبنی بر اینکه هیچ مذاکره پشت پرده یی برای برگزاری همه‬
‫دچار هرج و مرج کند‪ .‬هم اکنون شورشیان راستگرا در حزب کارگر به‬                           ‫جدایی خواهد بود‪.‬‬    ‫پرسی دوباره و حتی بلوکه کردن نتیجه همه پرسی اخیر انجام نخواهد‬
‫خصوص نمایندگان پارلمانی این حزب با یک کودتای پارلمانی پشت‬     ‫اینکه چرا به خلاف پیش بینی های اولیه سرعت تعیین جانشین رهبری‬     ‫گرفت‪ ،‬به صراحت تاکید کرد که «برکسیت یعنی برکسیت» و اینکه‬
‫«جرمی کوربین» رهبر فعلی حزب را خالی کرده اند و این موضوع توان‬   ‫در حزب محافظه کار و پذیرش فوری کامرون برای کناره گیری جهت‬       ‫وی در مقام نخست وزیری قصد دارد تا این پروسه را به بهترین شکل‬
‫اپوزیسیون را برای یکدستی جهت زیر فشار قرار دادن حزب محافظه کار‬   ‫باز شدن راه نخست وزیری ترزا می‪ ،‬بسیار زودتر از زمان برگزاری‬      ‫ممکن انجام دهد‪ .‬هر چند که به صورت قطعی به دلیل مکانیزم قانونی‬
‫را به شدت کاهش می دهد‪ .‬چنانچه هم زمان با احتمال نخست وزیری‬     ‫کنوانسیون حزبی اتفاق افتاد هم دلایل کاملا منطقی خود را دارد که‬    ‫و الزام رای اعتماد پارلمان به وی هنوز نمی توان از نخست وزیری خانم‬
‫ترزا می در روز دوشنبه خانم «آنجلا ایگل» یکی از نمایندگان پارلمانی‬ ‫بیش از همه متکی بر حفظ ثبات سیاسی – اقتصادی در وضعیت کنونی‬      ‫می سخن گفت ولی به نظر می رسد که اجماع مطلق در حزب محافظه‬
‫حزب کارگر ضمن تاکید بر عدم صلاحیت کوربین جهت رهبری حزب‪،‬‬      ‫بوده است‪ .‬طولانی شدن پروسه جدایی به لحاظ سیاسی و اقتصادی‬       ‫کار برای پذیرش رهبری او فراهم شده است‪ .‬البته به لحاظ نظری چون‬
‫کاندیداتوری خود را برای تصدی گری رهبری حزب در شرایطی اعلان‬     ‫برای بریتانیا و اتحادیه اروپایی هزینه های سنگین تری را به دنبال‬    ‫تمامی احزاب اپوزیسیون از جمله حزب کارگر‪ ،‬حزب استقلال اسکاتلند‬
‫نمود که شاخه حزبی در حوزه نمایندگی وی بر حمایت خود را از رهبر‬   ‫داشت و از طرف دیگر به لحاظ فشار رهبران این اتحادیه جهت تعیین‬     ‫و حزب لیبرال دمکرات کاملا در چالش های پارلمانی مخالف نخست‬
‫فعلی تاکید کرد‪ .‬با وجود مخالفت بیش از هشتاد درصد از نمایندگان‬                                      ‫وزیری وی می باشند‪ ،‬چنانچه چند درصد از اعضای شورشی در حزب‬
‫پارلمانی حزب کارگر با رهبری کوربین‪ ،‬وی که به حمایت بدنه حزبی‬
‫از خود مطمئن است و شواهد موجود هم این گمان را تقویت می کند‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫‪In touch with Iranian diversity‬‬
‫ضمن ایستادگی در مقابل مخالفان به لحاظ مکانیزم قانونی انتخاب‬
‫رهبری حزب‪ ،‬آنان را به رجوع به انتخابات درون حزبی حواله داد‪ .‬در‬                                      ‫محافظه کار هم با خانم می به مخالفت برخیزند‪ ،‬تمام معادلات موجود‬
‫حالی که گزارش کمیسیون «جان چلیکات» در مورد نقش بریتانیا در‬                                                ‫به هم می ریزد ولی این احتمال تقریبا منتفی است‪.‬‬
‫جنگ عراق تقریبا نقطه پایانی بر حیات سیاسی «تونی بلر» گذاشت و‬
‫در مقابل کوربین در هفته های اخیر حمایت بخش بزرگی از بدنه حزبی‬                                      ‫ارزیابی از تحولات بریتانیا در شرایطی که هم اکنون یک به هم ریختگی‬
‫و اتحادیه کارگری را در پشت سر خود دارد‪ ،‬به نظر نمی رسد که خطری‬                                      ‫در فضای دوقطبی کشور وجود دارد و تشتت هم در هر دو حزب اصلی‬
‫جایگاه وی را تهدید کند‪ .‬موضوع اصلی برای بریتانیا هم اکنون مدیریت‬                                     ‫بروز کرده است‪ ،‬هم چنان مایه نگرانی سیاستمدارن این کشور و به تبع‬
                                                                     ‫اتحادیه اروپایی خواهد بود‪ .‬ساختار قدرت در بریتانیا بعد از نتیجه همه‬
     ‫بحران بوده و انتخاب می در این چارچوب انجام گرفته است‪.‬‬                                      ‫پرسی با انتخاب احتمال نزدیک به یقین ترزا می به عنوان جانشین‬
                          ‫‪95/4/22‬‬                                       ‫کامرون در واقع اولین گام را برای خروج از برزخ فعلی و گام گذاشتن‬
                                                                     ‫در مسیر ثبات برداشته است‪ .‬انتخاب ترزا می به عنوان یکی از رهبران‬
                                                                     ‫میانه رو حزب محافظه کار که از یک طرف به دلیل حمایت تلویحی از‬
                                                                     ‫ماندن در اتحادیه اروپایی در نزد سیاستمداران این اتحادیه دارای اعتبار‬
                                                                     ‫می باشد و از طرف دیگر به دلیل تعهد عملی نسبت به رای اکثریت‬
                                                                     ‫برای خروج از اتحادیه مورد اعتماد حامیان برکسیت نیز می باشد‪ ،‬یک‬

              ‫ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری‬                        ‫ﻋ�ﯽر�ﻤﺎ�ﯽ‬

    ‫‪2007‬‬

‫ﭼﻨاﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤیﻢ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪ و یا ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧی یا ﺗﺠاری داریﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻧﺘیﺠﻪ ﺑا ﻣﻦ ﺗﻤاس ﺑﮕیﺮیﺪ‪www.alirahmani.com .‬‬

‫ﺑﺮای آ ﮔاﻫی و ﭘیﺶ ﺧﺮیﺪ آﺧﺮیﻦ ﭘﺮوژهﻫای ساﺧﺘﻤاﻧی در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور ﺑا ﻣﻦ ﺗﻤاس ﺑﮕیﺮیﺪ‪٦٠4 - ٦49 - 99١٧.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫‪Vol. 23 / No. 1404 - Friday, Jul. 15, 2016‬‬

‫‪NEW‬‬      ‫‪SOLD‬‬                                                           ‫منزل ‪ ٦‬اتاق خوابه‪ ٤ ،‬سرویس بهداشتی با ‪٣٢٠٦‬‬
                                                                     ‫اسکوارفیت در منطقه آرام و خانوادگی‪ ٣ ،‬طبقه‪،‬‬
 ‫‪$769,800.00‬‬                                                              ‫سقف بلند (‪ ١٢‬فوت)‪ ،‬آشﭙزخانه باز با کانتر تاپ‬                                                                                                                                                                                                                                                    ‫‪6‬‬
                                                                     ‫گرانت‪ ٢ ،‬تا شومینه گازی‪ ،‬یک خوابه با ورودی‬
                                                                     ‫جداگانه و لاندری مجزا در طبقه پائین‪ ،‬حیاط‬
                                                                     ‫محصور شده با پاتیوی سرپوشیده‪ ،‬در چند قدمی‬

                                                                     ‫مدرسه (‪ )Kanaka Creek Elementary‬و ‪. . .‬‬

                                                                      ‫‪23572 - 112B Avenue Maple Ridge‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11