Page 11 - Issue No.1388
P. 11

‫پلیس در زباله دانی در همین خیابان کامپیوتری یافت که در آن نامه ای ‪ ۱۵‬کیلو گرم مواد منفجره‪ ،‬تعدادی چاشنی‪ ،‬چمدانی مملو از پیچ و مهره مجلس شورای اسلامی با ‪ ۱۹۳۳۹۹‬رای صحیح ماخوذه ( بنا بر اعلام‬
                      ‫رسمی فرمانداری اصفهان و نهادهای نظارتی) که تاکنون هیچ ابلاغی‬    ‫وجود دارد که به گفتۀ دادستان بروکسل «وصیت نامۀ» ابراهیم البکراوی و نیز ‪ ۱۸۰‬لیتر مایعات مختلف کشف کرد‪.‬‬
‫مبنی بر تخلفات تبلیغاتی یا دیگر مواردی در مورد رد صلاحیت دریافت ‪11‬‬                       ‫است‪ .‬وی در آن خطاب به مادر خود نوشته است که «همه جا تحت‬
                      ‫تعقیب قرار دارد و هیچ جا در امنّیت نیست‪ ...‬که نمی داند چه کند» و اگر پلیس در زباله دانی در همین خیابان کامپیوتری یافت که در آن نامه ای نکرده و پس از شروع تبلیغات انتخاباتی تا کنون هیچ جلسه ای با اعضای‬
‫سال ‪ / 23‬شماره ‪ - 1388‬جمعه ‪ 6‬نیدرورف ‪1395‬‬  ‫بیش از این «دوام بیاورد» این خطر وجود دارد که مجبور شود باقی عمر وجود دارد که به گفتۀ دادستان بروکسل «وصیت نامۀ» ابراهیم البکراوی محترم شورای نگهبان و هیئت نظارت نداشته ام‪ ,‬به استحضار میرسانم‪:‬‬
                      ‫را «با او» در «یک سلول» بگذراند‪ .‬از نظر بازجویان منظور وی از «او» به است‪ .‬وی در آن خطاب به مادر خود نوشته است که «همه جا تحت شایعات‪ ،‬فضاسازی و بی اخلاقی های بی حد و اندازه ای نسبت به‬
                      ‫احتمال فراوان «صلاح عبدالسلام» است که در محلۀ «مولنبک» بروکسل تعقیب قرار دارد و هیچ جا در امنّیت نیست‪ ...‬که نمی داند چه کند» و اگر اینجانب روا داشته شده و مواردی را به اینجانب منتسب کرده اند که هر‬
                      ‫دستگیر گردید‪« .‬صلاح عبدالسلام» که در حال حاضر در زندان شهر بیش از این «دوام بیاورد» این خطر وجود دارد که مجبور شود باقی عمر یک به تنهایی به منزله زیر سوال بردن شخصیت و آبروی یک مسلمان‬
                      ‫«بروژ» در بلژیک بسر می برد‪ ،‬بگفتۀ وزیر امور خارجۀ بلژیک‪ ،‬بر اساس را «با او» در «یک سلول» بگذراند‪ .‬از نظر بازجویان منظور وی از «او» به است و بعضا دارای حدود شرعی است و نیازمند برخورد سریع و قوی‬
                      ‫شواهد بدست آمده « خود را برای انجام عملی» در این کشور آماده می احتمال فراوان «صلاح عبدالسلام» است که در محلۀ «مولنبک» بروکسل مسئولان امر و مسئولان انتظامی و قضایی در یک جامعه اسلامی است‬
                      ‫کرده است‪ .‬درهمین حال‪ ،‬دو برادر البکراوی نیز از هنگامی که پلیس دستگیر گردید‪« .‬صلاح عبدالسلام» که در حال حاضر در زندان شهر که به حق بنا به فرموده معصوم صلوات الله علیه حرمت آبروی مسلمان‬
                      ‫بلژیک در ‪ ۱۵‬مارس در تجسس از آپارتمان واقع در «فوره» دریافت که «بروژ» در بلژیک بسر می برد‪ ،‬بگفتۀ وزیر امور خارجۀ بلژیک‪ ،‬بر اساس بالاتر از حرمت خانه کعبه قلمداد گشته است‪.‬‬
                                                        ‫صلاح عبدالسلام در آن اقامت داشته‪ ،‬در ارتباط با حملات پاریس تحت شواهد بدست آمده « خود را برای انجام عملی» در این کشور آماده می‬
                      ‫تعقیب قرار داشتند‪ .‬بنوشتۀ مطبوعات بلژیک‪ ،‬رانندۀ یک تاکسی که کرده است‪ .‬درهمین حال‪ ،‬دو برادر البکراوی نیز از هنگامی که پلیس اینجانب به عنوان منتخب مردم شریف اصفهان که خود را امانتدار این‬
                      ‫برادران البکراوی را به فرودگاه آورده بود‪ ،‬بدنبال انتشار تصویر آنان پلیس بلژیک در ‪ ۱۵‬مارس در تجسس از آپارتمان واقع در «فوره» دریافت که ودیعه بزرگ و حمایت و حراست از آن میدانم و همچنین به عنوان یک‬
                      ‫را به خیابان «مکس روس» در محلۀ « شاربک» بروکسل‪ ،‬محلی که ایندو صلاح عبدالسلام در آن اقامت داشته‪ ،‬در ارتباط با حملات پاریس تحت شهروند ملتزم به قانون در عین تکذیب تمام واگویه ها علیه اینجانب‪،‬‬
                      ‫از تمام دستگاههای انتظامی و امنیتی کشور خواهشمندم به شدت با‬     ‫از آنجا بسوی فرودگاه حرکت کرده بودند‪ ،‬هدایت کرد‪ .‬پلیس در آن محل تعقیب قرار داشتند‪.‬‬
                      ‫شایعات و بی اخلاقی هایی که از سوی نا اهلان با سوء نیت تمام در‬
                      ‫فضای مجازی و غیر آن نسبت به منتخب مردم شریف اصفهان صورت‬

                      ‫می گیرد برخورد و از مسئولان امر خواهشمندم به سرعت به چنینبیانیه مینو خالقی‪ ،‬نماینده منتخب ردصلاحیت شده اصفهان‬
                      ‫اکاذیبی که بعضا از سوی برخی افراد و شبکه های اطلاع رسانیمن غیر‬
                      ‫حق مطرح میشود و مصداق بارز عناوین مجرمانه تشویش اذهان عمومی‪،‬‬
                      ‫نشر اکاذیب و افتراست برخورد کرده و از آبروی مسلمانان در برابر چنین‬ ‫نماینده منتخب رد صلاحیت شده اصفهان در بیانیه ای از‬
                      ‫هجمه هایی در یک جامعه اسلامی که باید الگویی برای دیگر جوامع‬     ‫مسئولان خواست نسبت به شایعات ایجاد شده که بازی با‬
                      ‫مسلمان باشد دفاع کنند‪.‬‬                       ‫آبروی افراد است‪ ،‬برخورد شود‪.‬‬

                      ‫مسلما در این میان مسئله آراء مردم به عنوان حق الناس که مورد تاکید‬   ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬متن بیانیه مینو خالقی به شرح زیر است‪:‬‬
                      ‫مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) است و حق اینجانب به عنوان‬                    ‫مردم بزرگوار و شریف ایران‬
                      ‫شهروندی که با انواع افتراء مورد هجمه واقع شده است‪ ،‬مطرح بوده و‬
                      ‫دقت نظر مسئولان امر و در نظر گرفتن ادله قطعیه شرعیه و قانونی از‬   ‫با تبریک ایام مبارک سال جدید و آرزوی خوشبختی و‬
                      ‫نهادهای نظارتی که بنا بر پیکره نظام مقدس اسلامی و قانون اساسی‬              ‫سلامتی برای یکایک آحاد ملت ایران‬

                                       ‫شکل گرفته اند مورد انتظار است‪.‬‬

                      ‫و العاقبه للمتقین ‪ -‬مینو خالقی ‪ ۴ -‬فروردین ‪۱۳۹۵‬‬           ‫من به عنوان کاندیدای تایید صلاحیت شده از سوی شورای‬
                                                        ‫محترم نگهبان و همچنین منتخب مردم شریف اصفهان در‬
‫‪In touch with Iranian diversity‬‬

                                                          ‫روﯾﺎ دﻟﻮراﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯽ‬

                                                                ‫ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ!‬
                                                             ‫ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
                                                             ‫از هر ‪ ۵‬نفر‪ ٢ ،‬نفر دچار این بیماری میشوند (‪[ ])New Cancer Guard Insurance‬‬
                                                            ‫• ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ مطابق با وام مسکن (تا ‪ )۳۵‬سال‪( ،‬بدون آزمایشات پزشکی)‬
                                                           ‫• با پرداخت ‪ ٧‬دﻻر در ﻣﺎه ﺑﯿﻦ ‪ ٧٠٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٧٠٠٠٠‬دﻻر از بیمه حوادث برخوردار شوید‪.‬‬
                                                        ‫اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ‪ :‬عمر‪ ،‬بیماریهای مزمن و از کارافتادگی‪ ،‬درمانی و دندانپزشکی (‪•)Super Visa & Travel Insurance‬‬
                                                          ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ‪ :‬بازنشستگی (‪ ،)RRSP‬تحصیلی (‪ )RESP‬و پسانداز (‪•)Segregated Fund‬‬

                                                            ‫ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﻣﺸﺎورﻩ راﯾﮕﺎن ‪Cell: (604) 338 - 8281‬‬

                                                                   ‫‪roya.delvarani@canadafinancial.ca‬‬

                                                        ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ‪ ١۴‬ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ )ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ‪ -‬آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(‪ ،‬ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪Vol. 23 / No. 1388 - Friday, Mar. 25, 2016‬‬                                           ‫ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ‬

                                      ‫ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﯿﺘﺎر‬

                                                                                      ‫ﺗﻮﺳﻂ‪:‬‬

                          ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازی‬

‫‪11‬‬
                                                              ‫ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ ٢۵‬ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻠﻔﻦ‪۶٠۴-۵۵١-٣٩۶٣ :‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16