Page 6 - Issue No.1388
P. 6

‫ملی شدن شیلات؛ گام دوم مصدق پس از نفت‬                                                       ‫مقالات  ‬                              ‫‪6‬‬
   ‫حق صید ماهی بعد از ‪ ۱۵۰‬سال به ایران بازگشت‬
                                                                         ‫سیاست‬                                   ‫سال ‪ / 23‬شماره ‪ - 1388‬جمعه ‪ 6‬نیدرورف ‪1395‬‬

                              ‫‪ ‬‬       ‫جدال اصلی بر سر ماهی سوف بود که گروهی‬                                  ‫فرزانه ابراهیم‌زاده‬
              ‫از حق کشتیرانی تا پیمان عبدل‬         ‫آن را فل ‌سدار و حلال و گروهی آن را بدون فلس‬                                        ‫‪ ‬‬
                                     ‫و حرام م ‌یدانستند‪ .‬لیانازوف که شناخت کاملی از‬
‫جنگ‌های ایران و روس علاوه بر خراب ‌یها و آسیب‌هایی که به منطقه‬      ‫جامعه ایران داشت دست به دامان یکی از علما‬          ‫تاریخ ایرانی‪ :‬رأی قاطع مجلس سنای ایران در آخرین ساعت‬
‫مرزی ایران زد‪ ،‬زمینه‌ساز یکی از ننگین‌ترین قراردادهای تاریخ ایران‪،‬‬    ‫شد و او نیز بر اساس شریعت اعلام کرد ماهی‬          ‫کاری ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۱۳۲۹‬مفهوم ملی شدن را در تاریخ با نفت‬
‫عهدنامه ترکمانچای بود که به استناد یکی از مفاد آن حق کشتیرانی‬       ‫سوف به خاطر داشتن فل ‌سهای فو ‌قالعاده ریز‬         ‫آنچنان گره زد که در ‪ ۶۵‬سال گذشته این روز به عنوان یکی‬
‫بر دریای خزر که سپاه ایران به سرداری شاهزاده عباس میرزا از آن‬                                     ‫از مهم‌ترین روزها در تقویم کشور ثبت شده است‪ .‬در حالی که‬
‫دفاع کردند را به رو ‌سها می‌داد‪ .‬این بند از قرارداد ضربه بدی به‬        ‫هرچند حرام نیست اما صید آن مکروه است‪.‬‬          ‫کمتر از دو سال بعد از آن مجلس با پیشنها د دولت ملی دکتر‬
‫بازار گیلان و بخصوص شهر رشت زد و آن را با افتی شدید روب ‌هرو‬                                     ‫مصدق یکی دیگر از منابع مهم یعنی شیلات ایران را نیز ملی‬
‫کرد‪ .‬با آغاز سلطنت محمدشاه و به قدرت رسیدن میرزا ابوالقاسم‬     ‫ماهی هم معنی می‌دهد‪ .‬به یک کلام‪« :‬شیل آب‌بندی است که کوتاه‬    ‫اعلام کرد‪ .‬نفت و شیلات هر دو در یک زمان بنا به امتیازنامه‌ها‬
‫قائم‌مقام فراهانی او تلاش کرد بتواند بخشی از حق صید در دریای‬    ‫ساخته شده از پایه‌های چوبی و بوته‌های گیاه که بلندی‌اش چند‬    ‫به خارجی‌ها دا ده شد و همزمان با هم و به همت دولت دکتر‬
‫خزر را به صیادان گیلانی بدهد‪ .‬اما با کشته شدن قائم‌مقام‪ ،‬رو ‌سها‬  ‫سانتی‌متر بالاتر از سطح گذرگاه آب است و از روزنه‌های آب م ‌یگذرد‬
‫با آگاهی از ضعف حکومت مرکزی ایران به دنبال تصاحب بیشتر در‬      ‫و ماه ‌یها را به سمت آن م ‌یکشاند‪ ».‬این واژه بعد از اعلام رسمی‬                        ‫مصدق ملی شدند‪.‬‬
‫دریا شدند‪ .‬حاج میرزا آقاسی در ابتدای به قدرت رسیدن تلاش کرد‬     ‫ملی شدن حق ماهیگیری در دریای شمال به شرکتی اطلاق شد که‬      ‫قانونی که هر چند ارزش آن کمتر از ملی شدن صنعت نفت‬
‫با دادن دستوری به حاکمان گیلان و مازندران جلوی صید بی‌حد‬                                       ‫نبود اما برای همیشه در حاشیه آن باقی ماند و کمتر کسی خبر‬
‫روس‌ها را بگیرد‪ ،‬اما با کسری بودجه و فقر عمومی ایرانیان از یک‬           ‫بر صید و توزیع ماهی در دریای خزر نظارت داشت‪.‬‬    ‫دار د که بهره ایران از صید ماهی از دریای خزر در ‪ ۱۲‬بهم ‌ن ‬
‫طرف و فشار سفارت روسیه در تهران این مقاومت شکست شد و حق‬       ‫صید ماهی برای مردمانی که در حاشیه دریا زندگی م ‌یکردند اهمیت‬   ‫‪ ۱۳۳۱‬به دخالت همسایه شمالی در بخش مهمی از این دریا‬
‫صید و بهر‌هبرداری از دریای خزر در قبال دریافت اجاره بهایی ناچیز‬   ‫زیادی داشت‪ .‬اما آنچه ماهی‌های دریای خزر بخصوص بخش جنوبی‬      ‫پایان داد و مفهوم ملی شدن را تکمیل کرد و شرکت شیلات‬
‫معادل ‪ ۶۵۰۰‬تومان در سال‪ ،‬به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام‬     ‫آن را ارزشمند م ‌یکرد شاید زندگی یکی از نایاب‌ترین گونه‌های‬    ‫ایران را بنیان گذاشت‪ .‬شرکتی که بی‌تر دید در دویست سال‬
‫عبدل واگذار شد‪ .‬به همین جهت پیمان مربوط به اعطای این امتیاز‪،‬‬    ‫ماهی‌های خاویاری در این منطقه بود که هر گرم آن ارزشی برابر‬    ‫تاریخ ایران بعد از صنعت نفت نمونه بسیار خوبی برای اعمال‬
                                  ‫با طلا داشت‪ .‬بازرگانان روسی در دوران صفویه با توجه به ارزشی‬    ‫سیاست موازنه منفی و مثبت در قبال قدرت‌های جهانی است‪ .‬‬
                   ‫پیمان عبدل خوانده شد‪.‬‬     ‫که ماهی‌های بخش جنوبی دریای خزر داشت با پرداخت مالیاتی‬
                                  ‫کم برای نخستین بار حق صید در این بخش را به دست آوردند‪.‬‬      ‫شیلات شمال و حق صید ایران از دریای مازندران در طول تاریخ‬
                              ‫‪ ‬‬    ‫میخائیل رومانف‪ ،‬بنیانگذار سلسله تزارهای روسی با استفاده از‬    ‫سرنوشت عجیبی را پشت سر گذاشته است‪ .‬بزرگترین دریاچه‬
         ‫موازنه عدمی امیری و موافقت سپهسالاری‬        ‫آشفتگی حاصل از مرگ شاه عباس سعی کرد بیشترین سود را از‬       ‫‪ In touch with Iranian diversity‬جهان که روزگاری با اسم دریای کاسپین ‪ -‬قزوین ‪ -‬مرز میان‬
                                  ‫بازرگانی در دریای خزر به‌ دست بیاورد اما مرگ امان او را نیز گرفت‬ ‫ایران و همسایگان شمالی بود‪ ،‬زیستگاه یکی از منحصربه‌فردترین‬
‫پیمان عبدل تا سال ‪ ۱۲۶۴‬هجری قمری که ناصرالدی ‌ن شاه قاجار به‬    ‫و آلکسی جانشینش به جای همسایگی مسالمت‌آمیز سعی کرد از‬       ‫ماهی‌های جهان‪ ،‬تاس ماهی خاویاری است که مرغوب‌ترین‬
‫سلطنت رسید و امور کشور را به دست امیرکبیر سپرد ادامه داشت‪.‬‬     ‫تهییج قزاق‌های ناآرام دره رود دن از کرانه‌های جنوبی دریای خزر‬   ‫خاویار جهان را در شکم خو د می‌پروراند‪ .‬ماهیان خاویاری در‬
‫امیرکبیر که سیاست موازنه عدمی را در رأس برنامه اداری کشور قرار‬   ‫بهره ببرد که تا لنگرود پیش بروند و وضعیت این منطقه تا به تخت‬   ‫نیمه جنوبی این دریاچه زیست می‌کنند و بیش از ‪ ۱۵۰‬سال‬
‫داده بود با لغو اجاره عبدل در ربی ‌عالاول ‪ ۱۲۶۵‬آن را برای چهار سال‬ ‫نشستن پتر اول که در تاریخ به پتر کبیر مشهور است ادامه یافت‪ .‬پتر‬
‫به میرزا ابراهی ‌مخان دریابیگی واگذار کرد‪ .‬لغو اجاره عبدل با واکنش‬ ‫که در آرزوی دست یافتن به آب‌های گرم از طریق ایران بود به جای‬               ‫صیادان ایرانی از صید آن محروم بودند‪.‬‬
‫شدید وزیر مختار روسیه مواجه شد‪ .‬بر اساس اجار‌هنامه ابراهی ‌مخان‬   ‫نزاع سعی کرد از طریق دیپلماتیک وارد شود و با دولت ایران روابط‬                                 ‫‪ ‬‬
‫حق بهر‌هبرداری از آبزیان دریای خزر و رودخانه‌های بین آستارا و‬    ‫تجاری گسترده‌ای را آغاز کرد؛ روابطی که تا دوران آغاز جن ‌گهای‬
‫اترک را برای مدت چهار سال ب ‌ه دست می‌گرفت‪ .‬اما از آنجایی که‬                                                            ‫آ ‌ببند ماه ‌یها‬
‫دریابیگی با کارشکنی روس‌ها مواجه شد از پرداخت قس ‌طها وا ماند‬             ‫ایران و روس با افت‌وخیزهای زیادی همراه بود‪.‬‬   ‫شیلات یک لغت گیلکی با ریشه لغت شیل است‪ .‬شیل به معنای‬
‫و امیرکبیر با لغو قرارداد او این حق را به میرزا اسماعیل و محمد ولی‬                                  ‫آ ‌ببندی است که در پهنای رودخانه برای جمع کردن آب و‬
                                                                   ‫ماهیگیری در آن آب گردآمده می‌سازند‪ .‬شیل همچنین گذرگاه‬
            ‫بیک در ازای ‪ ۲۵‬هزار تومان واگذار کرد‪.‬‬

              ‫ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری‬                      ‫ﻋ�ﯽ ر�ﻤﺎ�ﯽ‬

    ‫‪2007‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری دارﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪www.alirahmani.com .‬‬

‫ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ و ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪‌٦٠٤‌-‌٦٤٩‌-‌٩٩١٧.‬‬                                                            ‫‪Vol. 23 / No. 1388 - Friday, Mar. 25, 2016‬‬

‫‪NEW‬‬                                 ‫برج‪ ،Hycroft ‬یکی‪ ‬از‪ ‬اولین‪ ‬ساختمانهای‪ ‬بلند‪ ‬ونکوور‪ ‬است‪ .‬ساخته‪ ‬شده‪ ‬توسط‪ ‬معماران‪ ،Semmens & Simpsons ‬قسمت‪ ‬جنوبی‪ ‬و‪ ‬‬
                                  ‫آفتابگیر‪ ۱ ،‬اتاق‪ ‬خواب‪ ‬و‪ ‬یک‪ ‬سرویس‪ ‬بهداشتی‪ ٧۲۵  ،‬اسکوارفیت‪ ،‬منظره‪ ‬شهر‪ ،‬کاملا‪ ‬به‪ ‬سبک‪ ‬مدرن‪ ‬و‪ ‬امروزی‪ ‬بازسازی‪ ‬شده‪ ‬است‪ .‬کفپوش‪ ‬‬

                                    ‫چوبی‪ ،‬لباسشویی‪ ‬داخل‪ ‬آپارتمان‪  ،‬قسمت‪ ‬مرکزی‪ ‬شهر‪  ،‬نزدیک‪ ‬به‪ ‬وسایل‪ ‬ایاب‪ ‬و‪ ‬ذهاب‪ ،‬رستوران‪ ،‬مراکز‪ ‬خرید‪ ،‬گرانویل‪ ‬آیلند‪ ‬و‪ . . . ‬‬

                                                            ‫‪Don't miss this great opportunity.‬‬

       ‫‪$485,000.00 SOLD‬‬                                                                                               ‫‪6‬‬

‫‪605 - 1445 Marpole Ave.Vancouver‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11