Page 10 - Issue No.1388
P. 10

‫روایت دو شاهد ایرانی از انفجارهای مرگبار بروکسل‬                                                             ‫گزیده‌ها‬

                                             ‫این شاهد عینی در پاسخ به این سوال‬      ‫یورونیوز ‪ -‬در پی وقوع سه انفجار‬  ‫ایران و‬               ‫‪10‬‬             ‫سال ‪ / 23‬شماره ‪ - 1388‬جمعه ‪ 6‬نیدرورف ‪1395‬‬
                                             ‫که آیا هنگام این حادثه فریاد الله اکبر را‬  ‫در فرودگاه و ایستگاه متروی مالبک‬
                                             ‫شنیده است یا خیر می گوید‪« :‬نه من چنین‬    ‫بروکسل‪ ،‬پایتخت بلژیک تاکنون ‪٣٥‬‬  ‫جهان‬               ‫‪In touch with Iranian diversity‬‬
                                             ‫چیزی نشنیدم‪ .‬بیشتر از هر چیزی همهمه و‬     ‫نفر کشته و ‪ ۱۳۶‬تن زخمی شدند‪.‬‬
                                             ‫وحشت و بهت بود که همه را فرا گرفته بود‪».‬‬   ‫حدود ساعت هشت صبح سه شنبه‬
                                                                    ‫بوقت محلی‪ ،‬دو انفجار شدید در سالن ورودی فرودگاه بروکسل رخ داد‪.‬‬
                                                   ‫پلیس بسیار ناهماهنگ بود‬     ‫گفته می شود یکی از این انفجارها انتحاری بوده است‪ .‬ساعتی بعد در‬
                                             ‫امید‪ ،‬ساکن بروکسل شاهد عینی دیگری‬      ‫یکی از ایستگاه های متروی بروکسل در نزدیکی ساختمان کمیسیون‬
                                             ‫است که روایت خود را از حادثه انفجار در‬                     ‫اروپا نیز انفجاری رخ داد‪.‬‬
                                                                    ‫دو شاهد ایرانی که از نزدیک شاهد انفجارهای بروکسل بوده اند از‬
                                               ‫متروی مالبک را اینگونه روایت می کند‪.‬‬                    ‫وحشت حاضران می گویند‪.‬‬
                                             ‫او می گوید‪« :‬من در حال رفتن به محل کار‬    ‫آقای نیوشا میم که به همراه خانواده خود برای پرواز به مادرید در‬
                                             ‫خود بودم‪ .‬مانند هر روز سوار مترو شدم‪.‬‬    ‫فرودگاه بروکسل حضور داشته از لحظه انفجار چنین می گوید‪« :‬پرواز‬
                                             ‫اما مترو زمانی که به ایستگاه پارک رسید‬    ‫ما به مقصد مادرید ساعت نه و نیم صبح بود‪ .‬ما روز گذشته به صورت‬
                                             ‫توقف کرد و پلیس با شدت و کمی هم با‬      ‫آنلاین چک این را انجام داده بودیم‪ .‬بنابراین کار زیادی در صف ها‬
                                             ‫چاشنی خشونت همه را پیاده کرد‪ .‬هنوز‬      ‫نداشتیم و در گیت پنجم اقدامات اولیه را انجام دادیم‪ .‬سپس به همراه‬
‫من نجات یابد‪ .‬من از اینکه این شانس را داشتم خوشحالم اما غمگین‬               ‫نمی دانستیم چه شده است‪ .‬اما وحشت در‬     ‫خانواده ام به استارباکس که در خروجی گیت ‪ ٥‬قرار دارد رفتیم‪ .‬دقایقی‬
           ‫هستم برای کسانی که قربانی خشونت شدند‪».‬‬    ‫صورت همه نمایان بود‪ .‬پلیس تمام مترو را تخلیه کرد‪ .‬بعد که از مترو‬   ‫نگذشته بود که صدای مهیبی به گوش رسید و به فاصله چند ثانیه بعد‬
                                 ‫بیرون آمدیم پلیس دور تا دور ما بود و نمی گذاشت جایی برویم‪ .‬آنها ما‬  ‫انفجاری به مراتب قوی تر از انفجار نخست روی داد‪».‬‬
‫وی در پایان از بهم ریختگی پلیس و نیروهای امنیتی در زمان حادثه‬   ‫را از یک سو به سوی دیگر می بردند‪ .‬ماجرا شاید کلا چند دقیقه طول‬    ‫وی ادامه می دهد‪« :‬با صدای انفجار نخست به سمتی شروع به دویدن‬
‫می گوید و اشاره می کند که نیروهای امنیتی «گیج تر از مردم بودند و‬        ‫کشید‪ .‬ولی دقایقی که بسیار پراسترس بر همه گذشت‪».‬‬     ‫کردیم‪ .‬همه جا دود بود‪ .‬مسافران وحشت زده به هر سوی می دویدند‪.‬‬
‫نمی دانستند چکار کنند‪ .‬هیچ برنامه ریزی درستی نداشتند‪ .‬به نظر من‬  ‫آقای امید ادامه می دهد‪« :‬وقتی از مترو بیرون آمدم با تلفن خواهرم‬   ‫عده ای مجروح روی زمین افتاده بودند‪ .‬همه جا پر از خرده شیشه بود‪.‬‬
‫همین بی برنامه بودن نیروهای امنیتی است که باعث شده پلیس نتواند‬  ‫متوجه شدم که در مترو مالبک یعنی درست دو ایستگاه بعد از ما‬      ‫پلیس نیز در بهت و حیرت بود و وحشت را می شد روی صورتشان‬
‫به موقع تروریست ها را کنترل کند‪ .‬به هر حال امیدوارم چنین حوادثی‬  ‫انفجاری رخ داده است و به این دلیل پلیس متروها را پیش از رسیدن به‬   ‫دید‪ .‬کار خاصی نمی شد انجام داد‪ .‬آنها هم اندک اندک داشتند جمع‬
                                                                    ‫می شدند‪ .‬گویا همه آنها به سمت محل انفجار می رفتند‪ .‬سرانجام ما از‬
              ‫در هیچ کجای دیگر جهان اتفاق نیفتد‪».‬‬                 ‫ایستگاه محل انفجار تخلیه می کند‪».‬‬                     ‫طبقه زیرزمین خارج شدیم‪»..‬‬
                                 ‫امید می افزاید‪« :‬امروز من شانس بزرگی داشتم‪ .‬در واقع من هم باید‬    ‫آقای نیوشا اضافه می کند که ورودی فرودگاه بروکسل چک امنیتی‬
‫سه تن از چهار تروریست انفجارهای‬                  ‫طبق برنامه زمانی ام در همان ساعت محل انفجار در همان ایستگاه می‬    ‫ندارد و ورد برای همه آزاد است‪ .‬وی از مشاهدات خود از بخش بیرونی‬
       ‫بروکسل شناسائی شدند‬                 ‫بودم‪ .‬اما یک اتفاق باعث تاخیر چند دقیقه ای من شد‪ .‬ماجرا از این قرار‬ ‫فرودگاه نیز می گوید‪« :‬در بیرون فرودگاه نیز صدای آمبولانس ها فضا‬
                                 ‫بود که من همیشه بعد از اینکه فرزندم را به مدرسه می رسانم سوار مترو‬  ‫را پر کرده بود‪ .‬نیروهای امدادی به سرعت هرچه تمامتر خودشان را می‬
‫یک روز پس از حملات تروریستی روز سه شنبه ‪ ۲۲‬مارس‪ ۳ /‬فروردین‬    ‫می شوم و به محل کار خود می روم‪ .‬امروز هم همین کار را کردم‪ .‬اما‬    ‫رساند و شروع به اقدامات اولیه می کردند‪ .‬مردم همچنان وحشت زده‬
‫در بروکسل که در آنها ‪ ۳۱‬تن کشته و ‪ ۲۷۰‬نفر زخمی شدند‪ ،‬مقامات‬    ‫بعد از رساندن فرزندم متوجه شدم که فراموش کرده ام ادوکلن بزنم‪ .‬این‬                   ‫می دویدند‪».‬‬
                                 ‫بود که بازگشتم‪ .‬بعد از اینکه ادوکلن زدم سوار مترویی شدم که در واقع‬
                                 ‫من را هرگز به محل انفجار نرساند‪ .‬یعنی همین ادوکلن باعث شد جان‬

‫ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش؛ زﻣین‪،‬‬                                ‫اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﻔﺎری‬
‫اﻣﻼک ﻣسﮑونی‪ ،‬ﺻنﻌﺘی‪ ،‬تجاری وگاهی هﻢ ﻓروش به‬
                                                 ‫• ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺧﺮﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺮوش و اﺟﺎره اﻣﻼک در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺳﯽ‬
             ‫ﺻورت انﺤﺼاری ﻣیباشد‪.‬‬                                     ‫• ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺨﺼﺺ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا‬
‫انﺘﺨاب شﺨﺺ ﻣﻄلﻊ‪ ،‬کوشا‪ ،‬دﻟسوز و ﺻادق‪ ،‬ﻣوﺿوﻋی‬
‫بسیار تﻌیین کننده و دشوار در زندگی اﻣروز ﻣا‬                           ‫‪Realtor, Rental Property Manager‬‬
‫ﻣیباشد‪ .‬برای یاری رساندن به شما و برای انﺘﺨابی‬                              ‫‪& Mortgage Broker‬‬

  ‫بهﺘر ﻟﻄفا با ﻣن تماس گرﻓﺘه تا شما را در این اﻣر‬                          ‫‪Cell: 778 - 928 - 5557‬‬
                  ‫ﻣهﻢ یاری رسانﻢ‪.‬‬                         ‫‪Office: 604 - 421 - 1010‬‬

  ‫ﻣﺤمد ﺻوﻓی‬                                              ‫‪afsaneh@psr.ca‬‬

 ‫تلفن‪٦٠٤ - ٧٨٣ - ٨٠٠٧ :‬‬                                      ‫‪3137 St Johns St. Port Moody, BC‬‬

‫‪The key to success: Starting Early‬‬                                   ‫ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺎرﺳﯽ‬                                                        ‫‪Vol. 23 / No. 1388 - Friday, Mar. 25, 2016‬‬

                  ‫ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬                                   ‫)ﻓارسی‪ -‬انﮕلیسی(‬

            ‫”‪“One-on one OR Online‬‬                          ‫ترجمهی هر گونه متن حقوقی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬پزشکی‪ ،‬آموزشی‪ ،‬ادبی و جز آن‬

‫‪TUTORING Physics, Math, Calculus,‬‬                                ‫ﺗﻠﻔﻦ‪ ۷۷۸-۳۸۸-۴۰۸۷ :‬ﺗﻠﻔﻦ‪۶۰۴-۷۷۱-۱۴۴۷ :‬‬

‫”‪“College, University, High School‬‬                                                   ‫‪persianlanguagecenter@gmail.com‬‬                  ‫‪10‬‬
‫‪Regular, IB, AP, Online, SAT, ACT, GRE, MCAT, GMAT‬‬                                           ‫‪www.persiantranslationcenter.com‬‬

             ‫آﻣﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﮔﻮاه آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺎﺳﺖ‬                       ‫!‪Persian: Ours to Cherish‬‬

             ‫دکﺘر ﺣسﻦ امﺘﯿازی عضو هیات علمی آموزش عالی‬
              ‫و تجربه طولانی تدریس در کانادا‪ ،‬آمریکا و فرانسه‬

                 ‫‪Tel:604-710-9602‬‬

              ‫‪Email: info@e-tutorpro.com | Website: e-tutorpro.com‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15