Page 18 - 1345
P. 18
یا چمدان و زنبیل خرید چرخدار مناسب باشند‪ .‬در این صورت‪،‬‬ ‫ساختمان در حال ساخت کوچۀ مینا در خیابان شهید اعجازی‬ ‫‪18‬‬ ‫سال ‪ / 22‬شماره ‪ - 1345‬جمعه ‪ 8‬دادرخ ‪1394‬‬
‫استفاده از وسایل نقلیۀ موتوری به حداقل می‌رسد‪.‬‬ ‫زعفرانیه‪ ،‬در آغاز ساخت‪ ،‬صد درصد پیاد‌هرو را با ساختن دیواری‬
‫با پای ‌های شبیه سنگ مرمر اشغال کرده است و پس از شکایت مردم‬ ‫بر سرت می‌بارد‪ .‬اول فکر می‌کنی برف دارد م ‌یآید‪ ،‬اما برف‬
‫حالت پنجم‪ :‬پیاد‌هرو=رمپ‪ .‬بدین معنا که‪  ‬در پیاد‌هروهای‬ ‫محل با این استدلال که موقتی است‪ ،‬همچنان به اشغال پیاد‌هرو‬ ‫نیست‪ ،‬باران گچ و سیمان است‪ .‬البته جرأت نمی‌کنی پیاده بروی‪،‬‬
‫خیابا ‌نهای شرقی غربی تهران نیز مدام با اختلاف سطح شدید‬ ‫ادامه م ‌یدهد‪ .‬ساخت این بنا کامل ًا‪ ،‬به قول آ ‌نور آب ‌یها‪ ،‬سورپرایز‬ ‫زره باید داشته باشی‪ .‬زره‌ات هم ماشینی است که مجبوری با وجود‬
‫روبه رو م ‌یشویم‪ .‬زیرا از پیاد‌هرو‪ ،‬به منزلۀ شیب ورودی پارکینگ بنا‪،‬‬ ‫است‪ .‬چون‪ ،‬بر خلاف قانون‪ ،‬هیچ تابلویی روی بنا نصب نشده که‬ ‫ترافیک انبوه سوار آن شوی تا سپرت شود‪ ..‬اما باران سنگ و کلوخ‬
‫استفاده شده است‪ ..‬یعنی چون برای زمین کوچکی اجازۀ ساخت‬ ‫توضیح دهد این ساختمان قرار است‪  ‬تبدیل به چه چیزی شود و‬ ‫سقف اتوموییلت را هم داغان م ‌یکند و کسی جوابگو نیست‪ ،‬زیرا‬
‫بیش از چهار طبقه بنا داده م ‌یشود‪ ،‬جایی برای تعبیۀ شیب ورودی‬ ‫برجسازی امر مقدسی است که م ‌یتواند الی غیر‌النهایه ادامه یابد و‬
‫و چرخیدن اتومبیل در داخل خود بنا وجود ندارد و ناچار پیاد‌هرو‪،‬‬ ‫شرکت سازندۀ آن و مهندسان ناظر آن کدامند‪.‬‬ ‫خیابان و پیاد‌هرو تا مدت زمانی نامحدود در خدمت و اختیار این‬
‫با ایجاد اختلاف سطحی به پهنای ورودی پارکینگ‪ ،‬تبدیل به شیب‬
‫‪ ‬‬ ‫امر مقدس قرار گیرد‬
‫مناسب برای خود آن بنا و نامناسب برای عابران م ‌یشود‪.‬‬ ‫پیاد‌هرو مقابل بازار باشکوه اول خیابان سعدآباد‪  ،‬پس از ساخت بنا‬
‫نتیجه گیری‬ ‫به شکل پلکان درآمده است‪ .‬حسینیه و شهر کتاب خیابان الف‪،‬‬
‫حالت ششم‪ :‬پیاد‌هرو= ناموس‪ .‬یعنی پیاد‌هرو هست و شاید مالک‬ ‫‪ In touch with Iranian diversity‬در زعفرانیه‪  ،‬طوری ساخته‌شد ‌هاند که تمام فضای پیاد ‌هرو را اشغال‬
‫ساختمان عق ‌بنشینی هم کرده‪ ،‬اما برای انتقا ‌مگیری یا به این دلیل که‬ ‫قصۀ پیاد‌هروهای تهران سر دراز دارد‪ ،‬اما از چند حالت خارج‬ ‫کنند و عابر پیاده برای عبور از خیابان ناچار شود خطر پریدن توی‬
‫پیاد‌هرو را ناموس ساختمان خود م ‌یدانسته‪ ،‬برای آنکه سالم به دست‬ ‫نیست‪:‬‬
‫خیابان و زیر ماشین رفتن را به جان بخرد‪.‬‬
‫حالت اول‪ :‬عدم پیاد‌هرو‪ .‬یعنی پیاد‌هرو اصل ًا وجود خارجی ندارد‪.‬‬ ‫حتی خود شهرداری در طراحی پارک ولنجک‪ ،‬در انتهای خیابان‬
‫یعنی معلوم نیست چرا ساز‌های که ساخته م ‌یشود‪ ،‬به جای‬ ‫آص ِف زعفرانیه‪ ،‬که بناست فضایی باشد برای رفاه و تفریح‬
‫عق ‌بنشینی جلو نشینی کرده‪ .‬مثال‪ :‬پارک ولنجک در انتهای‬ ‫مردم محل‪ ،‬حاضر نشده یک متر برای احداث پیاد‌هرویی باریک‬
‫آصف‪ ،‬مسجد ولنجک در شهید ترک زبان‪ ،‬حسینیۀ خیابان الف‪.....‬‬ ‫عق ‌بنشینی کند تا جان مردم محل برای عبور از کوچۀ باریک‬
‫شهید ترک زبان به خطر نیفتد‪ .‬کوچ ‌های که با پیچی نود درج ‌های‬
‫حالت دوم‪ :‬خداحافظی با پیاد‌هرو‪ .‬پیاد‌هرو باریکی در کوچ ‌های‬ ‫دور پارک ادامه پیدا م ‌یکند و دیوارهای بلند پارک مانعی است برای‬
‫وجود داشته‪ ،‬اما سالهاست که برجی در حال ساخت همان اندک‬ ‫آنکه اتومبی ‌لها یا عابران در حال رفت و برگشت سر پیچ یکدیگر‬
‫پیاد‌هرو را هم اشغال کرده است‪ .‬ظاهرًا محدودیت و ضرب‌العجلی‬
‫برای اتمام کار ساخت بنا وجود ندارد‪ .‬بنا بر این‪ ،‬بهتر است با این‬ ‫را ببینند‪.‬‬
‫توهم که در طول حیات خود آزادی آن پیاد‌هرو را ببینی مبارزه کنی‪.‬‬
‫در بسیاری از کشورها‪ ،‬از جمله در ترکیه و اتریش و آلمان و هلند‪،‬‬
‫هیچ بنای در حال ساختی حق اشغال تمام پیاد‌هرو و سد کردن راه‬

‫عابران پیاده را ندارد‪.‬‬

‫حالت سوم‪ :‬پیاد‌هرو–انبار یا پیاد‌هرو–پارکینگ‪ .‬یعنی‪  ‬پیاد‌هرو هست‪ ،‬اما‬
‫تبدیل به انبار صاحب مغازه یا پارکینگ اتومبیل صاحب ملک شده‪.‬‬

‫حالت چهارم‪ :‬پیاد‌هرو‪-‬پرتگاه‪ .‬پیاد‌هرو هست‪ ،‬اما در جایی یک دفعه‬
‫تبدیل به پرتگاه می‌شود‪ .‬به این علت که یا معلوم نیست به چه‬
‫دلیلی یکدفعه پیاد‌هرو جزو لاینفک بنا شده یا با توجه به شیب‬
‫شمال به جنوب گذرگاه‪ ،‬شهرداری آن را به حال خود رها کرده‪ .‬در‬
‫این صورت‪ ،‬یا باید بیفتی توی جوب یا از دیواری به ارتفاع یک متر‬
‫بپری پایین‪ ،‬یا بپری وسط خیابان‪ .‬مثال‪ :‬بیشتر پیاد‌هروهای تهران و‬

‫از جمله کوچۀ مینا‪ ،‬واقع در کوچۀ زنبق زعفرانیه‪.‬‬

‫درست است که پیاد‌هروهای خیابا ‌نهای شمالی جنوبی تهران‬
‫شی ‌بهای تندی دارند‪ ،‬اما اگر اصول صحیحی در شهرسازی اجرا‬
‫شود‪ ،‬این شی ‌بها را م ‌یتوان با رو ‌شهای تعدی ‌لکننده‪  ‬تبدیل به‬
‫رمپ‌هایی کرد که برای حرکت کالسکۀ بچه‪ ،‬یا صندلی چرخدار‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﻓﯽ ‪۶۰۴ - ۷۸۳ - ۸۰۰۷‬‬

‫ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش؛ زﻣﯿﻦ‪ ،‬اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺎری وﮔﺎهﯽ هﻢ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻊ‪ ،‬ﮐﻮﺷﺎ‪ ،‬دﻟﺴﻮز و ﺻﺎدق‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ و دﺷﻮار در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮای‬

‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻢ‪.‬‬

‫‪Phone: 604 - 436 - 1335‬‬ ‫‪Mobile: 604 - 783 - 8007‬‬ ‫‪Email: onlyone@shaw.ca‬‬ ‫‪Vol. 22 / No. 1345 - Friday, May 29, 2015‬‬

‫‪$1,690,000‬‬ ‫‪$439,000‬‬ ‫‪$118,000‬‬ ‫‪$99,000‬‬ ‫‪$70,000‬‬ ‫‪$69,000‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪Falafer Restaurant‬‬
‫‪484 W Queens Rd., N Van‬‬ ‫‪205-1633 Mackay Ave. N Van‬‬ ‫‪1114HDaaivr iSeaSlot.nVaanndcoSupvaer W‬‬ ‫‪Wave Coffee Shop‬‬ ‫‪Hair and Nail Salon,‬‬
‫ﻣﻨﺰل ‪ ٦‬اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ‪ ٥ ،‬ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫در وﻧﮑﻮور ﺑﻪ ﻓﺮوش‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺎﺧﻦ و ﻣﻮ‪ ،‬در‬ ‫‪Coming Soon‬‬
‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ٤٠٢٢ ،‬اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ‪ ،‬آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‬ ‫آﭘﺎرﺗﻤﺎن ‪ ٢‬ﺧﻮاﺑﻪ‪ ٢ ،‬ﺳﺮوﯾﺲ‬ ‫در ﻗﻠﺐ وﻧﮑﻮور‪ ،‬ﺑﺎ ‪ ٢١‬ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬اﺗﺎق‬ ‫وﺳﺖوﻧﮑﻮور‬ ‫در وﻧﮑﻮور ﺑﻪ ﻓﺮوش‬
‫ﻣﺪرن‪ ،‬اﭘﻼﯾﻨﺲ اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ اﺳﯿﺘﯿﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ٨٥٥ ،‬اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ‪ ،‬رو ﺑﻪ‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻮﺋﯿﺖ ‪ ٢‬ﺧﻮاﺑﻪ ﻣﺠﺰا )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ‪ ،‬روﺷﻦ و آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ‪،‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ‪ ،‬درآﻣﺪ ﺧﻮب و‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﮑﻨﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪﻩ‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎزدﯾﺪ‪:‬‬
‫دارای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(‪. . .‬‬ ‫ﭘﺎرک و ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی ﺑﭽﻪهﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫اﺟﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﺪﻩ و ‪. . .‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ‬
‫و رﺳﺘﻮران‪ ،‬ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪﻩ اﻣﻦ‬ ‫‪(Lease is 2 more years left plus 3‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ‬
‫‪The other features include A/C, securi-‬‬ ‫‪more years option) Seller take home‬‬
‫‪ty system, balance of 2-5-10 years new‬‬ ‫و ﯾﮏ اﻧﺒﺎری و ‪. . .‬‬ ‫‪$4,000 a Month approximately.‬‬

‫‪home warranty. NO GST.‬‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23