Page 8 - Shahrvand BC No. 1259
P. 8
‫گزید ‌ههاییازرویدادهای ایرانوجهان ‹‬

‫متهمان بانک آریا تبرئه شدند‬ ‫گزارش‌های ضدونقیض از قتل یک فرمانده سپاه در کرج‬ ‫‪8‬‬

‫در صدور حکم نهایی متهمان بانک آریا؛ م ‌هآفرید خســروی‪،‬‬ ‫جزئیات واقعه کرده باشد‪.‎‎‬‬ ‫در پی انتشــار اخباری درباره قتل و «ترور» یکی از نیروهای ســپاه‬ ‫سال متسیب ‪ /‬شماره ‪ - 1259‬جمعه ‪ 12‬رهم ‪1392‬‬
‫ایرج شجاعی و بهزاد بهزادی تبرئه شدند‬ ‫در همین حال خبرگزاری تســنیم نیز روز دوشنبه‪،‬‬ ‫پاسداران در شــهر کرج‪ ،‬نشــریه بریتانیایی تلگراف نوشت که فرد‬
‫هشــتم مهر‪ ،‬خبر کوتاهی منتشــر کــرد که در آن‬
‫شــهرگان‪ :‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حكــم نهايی متهمان بانك آريا‬ ‫فرد مقتول «مســئول اطلاعات یکی از‏نواحی سپاه‬ ‫‏مقتول‪ ،‬مجتبی احمدی‪ ،‬فرمانده ارتش سایبری ایران بوده است‪.‎‎‬‬
‫عصر ســه شنبه گذشــته به متهمان و وكلای پرونده ابلاغ شد كه بر‬ ‫بر اساس گزارش این نشریه که روز چهارشنبه‪ ۱۰ ،‬مهر‪ ،‬منتشر شد‪،‬‬
‫شهرستان کرج» معرفی شده است‪.‎‎‬‬ ‫جســد آقای احمدی در میان درختان در جایی اطراف شهر کرج‏در‬
‫‏اساس آن ‪ ۲۵‬متهم اين پرونده تبرئه شدند‪.‎‎‬‬ ‫تســنیم حتی به حــروف اول نام و نــام خانوادگی‬
‫خبرنگار مهر به نقل از يك منبع آگاه می‌نویســد‪ :‬همچنين سه متهم‬ ‫مقتــول نیز اشــاره می‌کند‪« :‬م‪ .‬الف» کــه می‌تواند‬ ‫حالی پیدا شــده است که دو گلوله به قلب او شلیک شده بود‪.‎‎‬‬
‫اين پرونده به دليل دخالت در مقررات بورس به جزای نقدی محكوم‬ ‫«مجتبی احمدی» باشــد‪ ،‬شخصی که نشریه‏تلگراف‬ ‫برخــی اطلاعات این گزارش بر پایه اخباری اســت که وب‌ســایت‬
‫خبری البرز در این‌ باره منتشــر کرده اســت‪ .‬اما به نظر می‌رسد که‬
‫‏شدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫او را فرمانده ارتش سایبری ایران می‌نامد‪‎.‎‬‬ ‫این‏وب‌ســایت نخســتین گزارش خود در این زمینه را حذف کرده‬
‫اين مقام آگاه اعلام كرد‪ :‬كيي از متهمان به دليل معاونت در اخلال در‬ ‫این نشــریه قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان‬ ‫است‪ ،‬گزارشی که حاوی اطلاعاتی به نقل از نزدیکان مقتول و منابع‬
‫نظام اقتصادی به ‪ ۵‬ســال حبس محكوم شد‪ .‬همچنين ‪ ۷‬متهم ديگر‬ ‫هســته‌ای ایران در ســال‌های اخیر پیوند می‌دهد‪،‬‬
‫‏هم كه جزو مديران بانك ملت شعبه هجرت بوده و متهم به پول شويی‬ ‫ترورهایی که مقامات جمهوری اسلامی‏ادعا می‌کنند‬ ‫‏انتظامی ایران بوده است‪.‎‎‬‬
‫ســازمان اطلاعات و امنیت اســرائیل در آنها دست‬ ‫در این گزارش شخص مقتول یکی از «ماموران زبده سپاه» توصیف‬
‫بودند همگی تبرئه شدن ‪‎‬د‪.‎‬‬ ‫شــده بود که در یکی از «حوزه‌های حساس اســتان البرز» فعالیت‬
‫به گفته این مقام آگاه‪ ،‬تمام ســرمایه بانک آریا به حســاب مه آفرید‬ ‫داشته است‪‎.‎‬‬ ‫‏می‌کرد‪« ،‬جایی که بارها فعالیت‌های فرقه‌ای و تیمی در آن گزارش‬
‫روزنامه تلگراف در ادامه این گزارش به موضوع برنامه دفاع سایبری‬
‫واریز می شود تا از طریق آن رد مال کن ‪‎‬د‪.‎‬‬ ‫ایــران می‌پردازد و به نقل از یک کارشــناس می‌نویســد‪« :‬حملات‬ ‫شده است»‪.‬‏‬
‫‏‪ ۲۱‬اســفند ماه سال ‪ ۸۹‬بود که خبر پذیره نویسی بانک آریا در بانک‬ ‫‏ســایبری ایران به اسرائیل و دیگر کشــورهای منطقه به یک تهدید‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬مقتول «بر اثر شــلیک ســاح کمری ترور شده‬
‫ملت منتشر شد‪ .‬پذیره نویسی که با انتشار ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اوراق‬ ‫فزاینده تبدیل شــده اســت‪ ،‬اگرچه هنوز ابعاد گســترده‌ای نداشته‬
‫‏همراه بود و الباقی ســرمایه را که ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان دیگر بود‪ ،‬باید‬ ‫است‪ .‬از‏این رو در حال حاضر انجام چنین اقداماتی در حوزه جنگ‬ ‫است» و ضاربان نیز «دو موتورسوار» بوده‌اند‪.‎‎‬‬
‫گروه آریا تامین می کرد‪ .‬هنوز خبرپذیره نویســی همه گیر نشده بود‬ ‫اما گزارش دوم وب‌ســایت البرز که به دنبال حذف گزارش نخست‬
‫‏که خبر داغ اختلاس ‪ ۳‬هزار میلیاردی و ارتباط آن با بانک آریا موجب‬ ‫سایبری کاملا بدیع و معنادار خواهد بود‪‎‎‬‏‪».‬‏‬ ‫منتشر شده اســت‪ ،‬مقتول را صرفا یکی از کارکنان سپاه پاسداران‬
‫با این حال ســپاه استان البرز ایران در اطلاعی ‌ه‌ خود که روز دوشنبه‬ ‫‏معرفــی می‌کند‪ ،‬بدون آن که هیچ اشــاره‌ای به نــام و منصب او و‬
‫شد تا ادامه فعالیت این بانک متوقف شود‪‎.‎‬‬ ‫منتشــر شــد تاکید می‌کند «علت اصلی حادثــه و انگیزه ضارب یا‬

‫‏ضاربین مشخص نشده است»‪.‬‏‬
‫در ایــن اطلاعیه همچنین از به‌ کار بردن اصطلاح «ترور» خودداری‬
‫شــده و به جای آن تاکید می‌شود که «حادثه‌ای ناگوار برای یکی از‬

‫‏کارکنان سپاه امام حسن مجتبی» رخ داده است‪.‬‬
‫ایــن اطلاعیه در نهایت گفته اســت که «موضوع در حال بررســی‬
‫است و پس از انجام تحقیقات‪ ،‬جزئیات دقیق حادثه به اطلاع عموم‬

‫‏خواهد رسید»‏‬
‫اما گزارش‌ و تصاویری که وبسایت تحلیلی «کمال مهر» منتشر کرده‬
‫است دست‌کم نام مقتول را تایید م ‌یکند که مجتبی احمدی است‪.‬‏‬
‫این گزارش از مراســم تشــییع جنازه‌ او تهیه شده است که «کمال‬
‫مهر» عنوان می‌کند روز چهارشــنبه در محمدشهر کرج برگزار شد‪‎.‎‬‬

‫‏[رادیو فردا]‏‬

‫ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺧﻠﯿﻠﯽ‬ ‫‪In touch with Iranian diversity‬‬

‫اﯾﺮج ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ‪١٨‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ‬

‫ﻣﺸﺎور اﻣﻼ ک‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ‬
‫ﺑﯿﻤﻪ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ‬
‫‪604-626-1033‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫‪jaribab@telus.net www.sutton.com‬‬ ‫‪Tel: 604 - 737- 0236‬‬

‫زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺎون ﻫﺎوس‪،‬‬ ‫‪Fax: 604 - 737 - 0224 | Email: info@muneris.com‬‬ ‫‪Vol. 20 / No. 1259 - Friday, Oct. 4, 2013‬‬

‫‪ Sutton Group‬آﭘﺎرﺗﻤﺎن‪ ،‬ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮوژهﻫﺎی‬ ‫‪504-602 West Hastings Street, Vancouver, BC V6B1P2‬‬
‫‪Westcoast Realty‬‬
‫ﺳﺮ ﻣﺎ ﯾﻪ ﮔﺬ ا ر ی‬

‫‪Moe Mahboubi‬‬ ‫ﻣﺸﺎور‬ ‫ﻣﺸﺎور‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ‬ ‫اﻣﻼ ک‬ ‫وام ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺠﺎری‬

‫‪Cell: 778.895.2511‬‬ ‫‪Real Estate Specialist‬‬ ‫‪Mortgage Advisor‬‬

‫‪Web: www.moerealtor.ca‬‬ ‫‪Web: www.applymortgage.ca‬‬
‫‪Email: moe@moerealtor.ca‬‬ ‫‪Email: apply@applymortgage.ca‬‬

‫‪8‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13