Page 8 - 1345
P. 8
گرسنگان مزمن جهان حدود ‪ ۸۰۵‬میلیون و در سال ‪ ۲۰۱۳‬این تعداد‬ ‫زنی که م ‌یگوید در یک روز تا شش ساعت ارگاسم را تجربه م ‌یکند‬
‫‪ ۸۴۲‬میلیون نفر بود‪ .‬شمار گرسنگان جهان در آغاز قرن بیستم بیش‬
‫تقاطع‪“ :‬کارا آنایا”‪ ،‬زن ‪ ۳۰‬ساله‌ی‬ ‫‪8‬‬
‫از یک میلیارد نفر بوده است‪.‬‬ ‫اهل ایالت آریزونا در امریکا‪ ،‬از‬
‫گفته می‌شود که این فرایند مثبت کاهش گرسنگان مزمن جهان به‬ ‫اختلال “تحریک دستگاه تناسلی‬ ‫سال ‪ / 22‬شماره ‪ - 1345‬جمعه ‪ 8‬دادرخ ‪1394‬‬
‫خاطر اقتصاد شکوفا در کشورهایی چون چین و همچنین کشاورزی‬ ‫مداوم” رنج م ‌یبرد به طور ‌یکه در‬
‫پربار بوده است‪ .‬بیشترین شمار گرسنگان جهان در آسیا و آفریقا‬ ‫در این میان‪ ،‬کسانی هم بوده‌اند که وی را به نقش بازی کردن‪ ،‬متهم‬ ‫برخی روزها م ‌یتواند در عرض دو‬
‫کرد ‌هاند‪ .‬موضوعی که باعث شده دوستانش را از دست بدهد‪« :‬این‬ ‫ساعت‪ ،‬تا ‪ ۱۸۰‬بار به ارگاسم برسد‪.‬‬
‫زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫بیماری باعث شده که شدیدا احساس تنهایی کنم‪ .‬هی ‌چکس من را درک‬ ‫“کارا” که با همسر ‪ ۳۴‬ساله و پسر‬
‫گزارش سالانه گرسنگی را سه سازمان جهانی وابسته به سازمان ملل‬ ‫نم ‌یکند و آ گاهی بسیار کمی از این شرایط وجود دارد‪ .‬حتی پزشکان‬ ‫‪ ۱۰‬سال ‌هاش زندگی م ‌یکند‪ ،‬در‬
‫متحد باهم منتشر می‌کنند‪ .‬این سه سازمان عبارتند از سازمان خواربار‬ ‫نیز راه درمانی برای آن نم ‌یدانند‪ .‬من فقط می‌خواهم که این وضعیت‬ ‫گفتگویی با “بارکرافت تی‪.‬وی”‬
‫و کشاورزی سازمان ملل متحد (‪ ،)FAO‬برنامه جهانی خواربار سازمان‬ ‫(‪ )BTV‬با بیان ای ‌نکه از سه سال‬
‫ملل متحد (‪ )WFP‬و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (‪.)IFAD‬‬ ‫متوقف شود‪».‬‬ ‫قبل‪ ،‬مشکلش را تشخیص داده‪،‬‬
‫م ‌یگوید این مساله زندگ ‌یاش را‬
‫نارضایتی به رغم نتایج مثبت‬
‫خانم بربل دیکمان‪ ،‬رئیس برنامه کمک برای مبارزه با گرسنگی در‬ ‫نابود کرده است‪.‬‬
‫جهان اما از این گزارش راضی نیست‪ .‬او روز چهار‌شنبه (‪ ۶‬خرداد ‪/‬‬ ‫او سه سال قبل وقتی که برای‬
‫‪ ۲۷‬مه) در رم اعلام کرد که برمبنای این گزارش هنوز پیشرفتی در‬ ‫خرید مواد غذایی رفته بود‪ ،‬ناگهان‬
‫متوجه شد که هر چیزی که‬
‫مبارزه با توسعه گرسنگی در جهان دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫م ‌یبیند یا لمس م ‌یکند یا م ‌یبوید‪،‬‬
‫خانم بربل دیکمان در ادامه گفت‪« :‬اگر فرایند ‪ ۱۰‬سال اخیر همچنان‬ ‫باعث تحریکش م ‌یشود‪ .‬این حس‪،‬‬
‫ادامه یابد‪ ،‬ما به اهداف خود که پایان دادن به گرسنگی در سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫“کارا” را ترساند‪ .‬او بر روی زمین‬
‫است‪ ،‬نخواهیم رسید‪ ».‬او گفت در شرایط کنونی هدف ما در سال‬ ‫افتاد و درهمان حالت‪ ،‬چندین‬

‫‪ ۲۰۶۰‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ارگاسم را تجربه کرد‪.‬‬
‫رئیس برنامه کمک برای مبارزه با گرسنگی از سران هفت کشور‬
‫صنعتی جهان خواست بودجه‌ای برای مبارزه با گرسنگی در جهان‬ ‫انتشار گزارش سالانه‬
‫اختصاص دهند تا هدف این سازمان جهانی برای ریشه‌کن کردن‬ ‫گرسنگی در جهان‬

‫گرسنگی تا سال ‪ ۲۰۳۰‬تحقق یابد‪.‬‬ ‫‪In touch with Iranian diversity‬‬
‫نرسیدن به اهداف توسعه هزاره‬
‫گزارش سالانه گرسنگی در جهان از بسیاری از کشورهای جهان‬ ‫گزارش سالانه گرسنگی در جهان روز چهار‌شنبه منتشر شد‪ .‬گرچه‬ ‫درنتیج ‌هی چنین شرایطی‪“ ،‬کارا” مجبور است تا جایی که امکان دارد از‬
‫انتقاد کرده که به هدف‌های توسعه هزاره سازمان ملل متحد‪ ،‬مبنی‬ ‫پیشرفت‌های اقتصادی و همچنین کشاورزی پربار سبب بهبود شرایط‬ ‫ظاهر شدن در مکا ‌نهای عمومی و فضاهای باز خودداری کند‪.‬‬
‫بر کاهش ‪ ۵۰‬درصدی گرسنگی در کشور خود تا پایان سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫تغذیه در جهان شده‪ ،‬اما هنوز از هر ‪ ۹‬ساکن کره زمین یکی سوء‌تغذیه‬
‫میلادی نائل نیامده‌اند‪ .‬برمبنای این گزارش تنها ‪ ۷۲‬کشور جهان به‬ ‫با این وجود‪ ،‬زندگی در داخل خانه نیز برای او مشکلاتی ایجاد کرده است‪:‬‬
‫دارد و مواد کافی خوراکی دریافت نمی‌کند‪.‬‬ ‫«وقتی شما با این وضعیت دور و بر کودکان باشید‪ ،‬احساس “منحرف”‬
‫این هدف جهانی رسیده‌اند‪.‬‬ ‫شمار کسانی که در سراسر‬ ‫بودن م ‌یکنید‪ .‬این موضوع باعث شده که من ک ‌متر درگیر زندگی پسرم‬
‫کودکی در سومالی از‬ ‫جهان از سوء‌تغذیه رنج می‌برند‬ ‫باشم‪ .‬ما م ‌یخواهیم که او مانند بچ ‌ههای دیگر زندگی کند اما به خاطر‬
‫کاهش یافته است‪ .‬اما هنوز از‬
‫گرسنگی رنج می‌کشد‬ ‫هر ‪ ۹‬نفر از جمعیت جهان یکی‬ ‫وضعیت مادرش‪ ،‬کمتر م ‌یتواند دوستانش را به خانه بیاورد‪».‬‬
‫سران ‪ ۱۸۹‬کشور جهان در سال‬ ‫از گرسنگی رنج می‌برد‪ .‬گزارش‬ ‫“کارا” به “بارکرافت تی‪.‬وی” م ‌یگوید یاد گرفته که چگونه در هنگام‬
‫‪ ۲۰۰۰‬میلادی موافقت خود را‬ ‫سالانه گرسنگی در جهان روز‬ ‫تحری ‌ک شدن‪ ،‬حالت صورتش را عادی نگه دارد؛ نوع نفس کشیدنش را‬
‫با برنامه‌ای هشت ماده‌ای در‬ ‫چهار‌شنبه (‪ ۶‬خرداد ‪۲۷ /‬‬
‫سازمان ملل متحد اعلام کردند‪.‬‬ ‫مه) توسط ‪ ۳‬سازمان وابسته‬ ‫کنترل کند؛ و بگذارد همه چیز‪ ،‬در داخل بدنش اتفاق بیفتد‪.‬‬
‫یکی از “اهداف توسعه هزاره”‬ ‫به سازمان ملل متحد در رم‬ ‫او اما به خاطر این پنهان نگه داشتن حالتش‪ ،‬رنج بیشتری م ‌یکشد‪:‬‬
‫سازمان ملل متحد کاهش‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫«تمام بدنم در تکاپو است و بالا و پایین م ‌یرود‪ .‬سرم در اختیار خودم‬
‫گرسنگی تا سال ‪ ۲۰۱۵‬به ‪۵۰‬‬ ‫برمبنای این گزارش شمار‬
‫درصد حد موجود در هر کشور‬ ‫گرسنگان مزمن جهان به زیر‬ ‫نیست‪ .‬ای ‌نها روی حالاتم هم تاثیر م ‌یگذارد‪».‬‬
‫‪ ۸۰۰‬میلیون نفر رسیده است‪.‬‬ ‫وی در عین حال از روزهایی م ‌یگوید که وضع بهتر است و در کل‬
‫بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۴‬میلادی شمار‬ ‫روز فقط ‪ ۱۰‬بار به ارگاسم می‌رسد‪ .‬در چنین روزهایی است که او به‬
‫هفت هدف دیگر جهانی توسعه‬
‫هزاره که قرار بود سازمان‬ ‫زندگی‌اش امیدوار م ‌یشود‪.‬‬
‫ملل متحد تا سال ‪ ۲۰۱۵‬به‬ ‫هر چند که “کارا” چه در روزهای خوب و چه در روزهای بد‪ ،‬باید پسرش‬
‫آنها دست یابد عبارت بودند از‬ ‫“مریک” را از مدرسه بردارد و برای همسرش “تونی” شام درست کند و‬
‫دست یافتن به آموزش ابتدایی‬
‫کودکان‪ ،‬گسترش و ترویج برابری جنسیتی‪ ،‬کاهش مرگ کودکان‪،‬‬ ‫نقشش را به عنوان مادر و همسر ایفا نماید‪.‬‬
‫بهبود سلامت مادران‪ ،‬مبارزه با ایدز‪ ،‬مالاریا و دیگر بیماری‌ها‪ ،‬تضمین‬ ‫او تا کنون توسط چهار پزشک متخصص “مغز و اعصاب” و “دستگاه‬
‫تناسلی” معاینه شده و چندین آزمایش خون و اسکن مغزی و ام‌‪.‬آر‪.‬آی‬
‫پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه‪.‬‬ ‫انجام داده است‪ .‬وی ه ‌مچنین از یک روان‌پزشک مشاوره گرفته است‪.‬‬
‫[دویچه وله]‬ ‫محروم شدن از خواب‪ ،‬آسیب زدن به زانوها و م ‌چ پاها‪ ،‬خشکی پوست‬
‫بدن‪ ،‬و همین‌طور از دست دادن کارش به عنوان پی ‌شخدمت رستوران‪،‬‬
‫‪Vol. 22 / No. 1345 - Friday, May 29, 2015‬‬
‫از دیگر عواقب این وضعیت برای “کارا” بوده است‪.‬‬
‫او به خاطر هورمو ‌نهای زیاد در بدنش‪ ،‬به طور مداوم نیاز به محبت و‬ ‫‪8‬‬
‫مورد نوازش قرار گرفتن دارد و این موضوع روی ازدواجش نیز تاثیر‬

‫گذاشته است‪.‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13