Page 6 - 1345
P. 6
اعترا ‌ضهای گسترده به مراسمی برای بزرگداشت روح الله خمینی در کانادا‬ ‫رویدادها‬

‫ثبت به اداره امنیت ملی کانادا تحت عنوان «گزارش یک تهدید برای‬ ‫‪6‬‬
‫امنیت ملی کانادا» ثبت شده است کوشید ‌هاند تا از برپایی مراسمی که‬
‫به گفته این فعالان «به صورت مستقیم از سوی مقامات تهران طراحی‬ ‫گزیده‌ها‬ ‫سال ‪ / 22‬شماره ‪ - 1345‬جمعه ‪ 8‬دادرخ ‪1394‬‬
‫و به وسیله عوامل دولت جمهوری اسلامی در کانادا اجرا م ‌یگردد»‪،‬‬
‫انتشار فلایرهایی که تصویر دو رهبر پیشین و اکنون جمهوری اسلامی‬ ‫خبرگزاری ایرانشهر‪-‬موج گسترده‬
‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫روی آن دید ‌هم ‌یشود‪ ،‬اقدام به دعوت از مردم برای شرکت در این همایش‬ ‫اعتراض جامعه ایرانیان کانادا به‬
‫منتقدان برگزاری مراسم سالمرگ روح الله خمینی در تورنتو معتقدند‬ ‫مراسمی که به عنوان گرامیداشت‬
‫که این مراسم به محلی برای یارگیری گروه های اسلامی تندرو و جذب‬ ‫کرد ‌هاند‪.‬‬ ‫بیست و ششمین سالمرگ روح الله‬
‫کسانی بدل خواهد شد که این روزها برای پیوستن به گروه های جهادی‬ ‫انتشار خبر برگزاری مراسمی برای گرامی‌داشت درگذشت روح الله‬ ‫خمینی نخستین رهبر جمهوری‬
‫خمینی در میان جامعه ایرانیان کانادا واکنش اعتراضی شدید این‬ ‫اسلامی‪ ،‬قرار است در ریچموند‬
‫اسلامی مانند داعش علاقمندی نشان م ‌یدهند‪.‬‬ ‫جامعه و فعالان حقوق مدنی را در پی داشته است‪ .‬گروه چشمگیری‬ ‫هیل کانادا برگزار شود‪ ،‬دامنه‌های‬
‫دولت کانادا اگرچه روابط دیپلماتیک خود با تهران را از مدتی پیش قطع‬ ‫از ایرانیان ساکن در این منطقه با انتشار نامه‌های اعتراضی که برای‬
‫کرده است اما بر اساس آنچه «آزادی تشکیل تجمعات و بیان عقاید»‬ ‫گسترده‌ای یافته است‪.‬‬
‫در قانون اساسی این کشور دانست ‌هاست‪ ،‬برای جلوگیری از مراس ‌مهایی‬ ‫از هفته گذشته اعلام شد که‬
‫از این دست که مستقیما برای تبلیغ منافع جمهوری اسلامی تشکیل‬ ‫یک مرکز اسلامی در منطقه ریچموند هیل در شمال تورنتو برای آنچه‬
‫«گرام ‌یداشت بیست و ششمین سالگرد رحلت» رو ‌حالله خمینی خوانده‬
‫می‌شود واکنش بازدارنده نشان نداده است‪.‬‬ ‫است‪ ،‬برنام ‌های با حضور عمومی مسلمانان تورنتو و سخنرانی چند چهره‬
‫مخالفان برپایی این مراسم که در فضای مجازی نیز به شدت فعال‬ ‫اسلامی کانادا برگزار خواهد کرد‪ .‬برگزارکنندگان این مراسم که خود را‬
‫هستند با تاسیس صفحه‌ای که به آن «تبی به نام خمینی» لقب‬ ‫جامعه مسلمان ج ‌یت ‌یای (‪ )muslim community of GTA‬معرفی‬
‫داد ‌هاند از سایر ایرانیان و کسانی که خود و یا خانواده‌های آنها قربانی‬ ‫م ‌یکند به فاصله کوتاهی از اعلام خبر برگزاری این مراسم‪ ،‬عنوان همایش‬
‫سیاس ‌تهای مستبدانه رژیم جمهوری اسلامی بود ‌هاند‪ ،‬دعوت کردند‬ ‫«بیداری در برابر ب ‌یعدالتی جهانی» را برای مراسم خود برگزیده و با‬
‫تا با ارسال مراتب اعتراض خود به برپایی چنین مراسمی در تورنتو‬
‫کانادا به اداره امنیت داخلی این کشور و نیز حضور اعتراضی در مقابل‬
‫محل برپایی آن مراسم‪ ،‬مانع از تقویت سیاس ‌تهای بحرا ‌نزای جمهوری‬

‫اسلامی در کشور کانادا شوند‪.‬‬

‫شش برنده صلح نوبل خواستار آزادی نرگس محمدی شدند‬

‫موگرینی‪ ،‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته بودند که برای‬ ‫خانم محمدی اما این مدت به دلیل بیماری و برای گذراندن دوران‬ ‫جمعی از زنان برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت‬
‫آزادی نرگس محمدی و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به جمهوری‬ ‫درمان با قید وثیقه آزاد بود تا روز ‪ ۱۵‬اردیبهشت سال جاری که بار‬ ‫نرگس محمدی‪ ،‬فعال حقوق بشر در ایران را مغایر با کنوانسیون‌های‬
‫بین‌المللی حقوق بشر دانستند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و‬
‫اسلامی فشار بیاورد‪.‬‬ ‫دیگر بازداشت شد‪.‬‬
‫بیانیه برندگان جایزه نوبل صلح به قطعنامه حمایت از‬ ‫شرط او شدند‪.‬‬
‫زنان مدافع حقوق بشر نیز اشاره دارد که عنوان می‌کند‪:‬‬ ‫سایت مرکز حامیان حقوق بشر روز س ‌هشنبه پنجم خرداد بیانیه‌ای را‬
‫«احترام و حمایت از فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر‬ ‫‪ In touch with Iranian diversity‬که شیرین عبادی همراه با پنج برنده دیگر جایزه نوبل صلح از جمله‬
‫از جمله زنان مدافع حقوق بشر ضروری است و این‬ ‫جودی ویلیامز و توکل کرمان‪ ،‬به امضا رساند ‌هاند‪ ،‬منتشر کرد که در آن‬
‫قطعنامه همه موارد نقض حقوق بشر و تبعیض علیه‬ ‫به چگونگی دستگیری نرگس محمدی م ‌یپردازد و آن را از نظر حقوقی‬
‫افرادی را که در ترویج و دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های‬
‫بررسی م ‌یکند‪.‬‬
‫اساسی تلاش می‌کنند‪ ،‬محکوم می‌کند»‪.‬‬ ‫این بیانیه با اشاره به یکی از قطعنام ‌ههای مجمع عمومی سازمان ملل‬
‫امضاءکنندگان این بیانیه در نهایت ضمن اعتراض به حکم‬ ‫متحد که ناظر به حمایت از مدافعان حقوق بشر است‪ ،‬تاکید م ‌یکند که‬
‫محکومیت و بازداشت نرگس محمدی تاکید کرد ‌هاند که‬ ‫«دول ‌تها نباید مانعی برای فعالی ‌تهای مدافعان حقوق بشر ایجاد کنند»‪.‬‬
‫نرگس محمدی پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود که‬
‫خواهان «آزادی فوری و بدون قید و شرط» او هستند‪.‬‬ ‫یکی از اتهامات او تاسیس گروه «لگام» عنوان شده‪ ،‬گروهی که برای لغو‬
‫این بیانیه به امضای شیرین عبادی‪ ،‬مایرد مگوار از ایرلند‬
‫شمالی‪ ،‬ریگوبرتا مانچو از گواتمالا‪ ،‬لیما گبوی از لیبریا‪،‬‬ ‫مجازات اعدام فعالیت م ‌یکند‪.‬‬
‫توکل کرمان از کشور یمن و جودی ویلیامز از آمریکا‬ ‫«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» نیز از دیگر‬
‫اتهامات این فعال حقوق بشر است که سه سال قبل به صدور حکم شش‬
‫رسیده است‪.‬‬
‫پیش از این دو نماینده سوئدی پارلمان اروپا از فدریکا‬ ‫سال زندان برای او منجر شد‪.‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﮐﻠ ﯿ ﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣ ﺮﺑﻮﻁ ﺑ ﻪ ﺧ ﺮﯾﺪ ﻭ ﻓ ﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﮎ ﻣ ﺴ ﮑﻮﻧ ﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ‬ ‫ﻋ�ﯽ ر�ﻤﺎ�ﯽ‬

‫‪2007‬‬

‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری دارﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪www.alirahmani.com .‬‬

‫ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ و ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧.‬‬ ‫‪Vol. 22 / No. 1345 - Friday, May 29, 2015‬‬

‫‪NEW‬‬ ‫‪NEW‬‬

‫‪$319,000‬‬ ‫‪$429,900‬‬ ‫‪$39,000‬‬ ‫‪$1,658,800‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪407 - 2008 Fullerton Ave.N Van‬‬ ‫‪1506 - 2024 Fullerton Ave.N Van‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ آراﯾﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور‬ ‫‪1219 Arborlynn Dr. N Van‬‬
‫آﭘارﺗﻤان ‪ ٢‬ﺧﻮاﺑﻪ ‪ ١ +‬ﺳﺮویﺲ ﺑﻬداﺷﺘﯽ‪ ،‬ﮔﺮاﻧﺖ ﮐاﻧﺘﺮﺗاپ‬ ‫آﭘارﺗﻤان ‪ ٢‬ﺧﻮاﺑﻪ ‪ ٢ +‬ﺳﺮویﺲ ﺑﻬداﺷﺘﯽ‪ ،‬اﻧﺒاری داﺧﻞ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺟﺎرﻩ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ‬
‫در آﺷﭙﺰﺧاﻧﻪ و ﺣﻤام‪ ،‬رو ﺑﻪ ﺷﺮق‪ ٧٦١ ،‬اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺜﻨایﯽ ﺑﺮای ﺧﺮید یﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻣﻨازل در ایﻦ‬
‫ﻧﻮﺳازی ﺷدﻩ‪ ،‬در وودﮐﺮاﻓﺖ‪ ،‬اﻣﮑاﻧات ورزﺷﯽ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮ‬ ‫ﺳاﺧﺘﻤان‪ ١٠٧٨ ،‬اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ‪ ،‬در ﺳاﺧﺘﻤان ﮐاﭘﯿﻼﻧﻮ‪،‬‬ ‫ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ١٠ ،‬اﺗاق ﺧﻮاب‪ + ،‬دن‪ ٩ ،‬ﺳﺮویﺲ ﺑﻬداﺷﺘﯽ‪٥٣٠٠ ،‬‬
‫اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﺖ ‪ ٢‬ﺧﻮاﺑﻪ )در ﺣال ﺣاﺿﺮ ﻣﺴﺘاﺟﺮ‬
‫ﺳﺮﭘﻮﺷﯿدﻩ‪ ،‬ﺳﻮﻧا و ﺟﮑﻮزی‪ ،‬ﻧﮕﻬﺒاﻧﯽ ‪ ٢٤‬ﺳاﻋﺘﻪ‪ ،‬و ‪. . .‬‬ ‫ﺑا ﻣﻨﻈﺮﻩ ﮐﻮهﻬای ﻧﻮرتﺷﻮر‪ ،‬اﻣﮑاﻧات ورزﺷﯽ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺮ‬ ‫دارد(‪ ،‬ﻣﻨاﺳﺐ ﺑﺮای رﺷد ﺧاﻧﻮادﻩ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﺖ ﺟداﮔاﻧﻪ ﺑﺮای‬

‫ﺳﺮﭘﻮﺷﯿدﻩ‪ ،‬ﺳﻮﻧا و ﺟﮑﻮزی‪ ،‬ﻧﮕﻬﺒاﻧﯽ ‪ ٢٤‬ﺳاﻋﺘﻪ‪ ،‬و ‪. . .‬‬ ‫ﭘﺮﺳﺘار ﺑﭽﻪ‪ ،‬ﮐﻒ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ‪ ،‬اﺗاق ﺑازی و ‪. . .‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11