Speciaal gebruik van conditional comment

Leuk voor je perceptie van conditional comments, gezien op www.css-tricks.com. In IE is deze tekst groen, in alle andere browsers is het rood. Plaats de volgende conditional comments tussen de head en de body, dus direct na </head>:

<!--[if IE ]>
<body class="ie">
<![endif]-->
<!--[if !IE ]>
<body>
<![endif]-->

Hiermee geef je aan dat als het IE is, de body een class krijgt en anders niet. Je kunt nu specifieke IE CSS in de gewone stylesheet schrijven. Het enige dat je hoeft te doen is samengestelde kiezers te gebruiken voor de CSS-regels voor IE die beginnen met .ie bijv. .ie h1 {...

Overigens blijft het de voorkeur houden om de speciale CSS voor IE in een aparte stylesheet te plaatsen.

WaalWeb Webdesign | Tips bij Zelfstudiehandboek Websites Ontwikkelen