Ηλεκτροακουστική Μινιατούρα

Περιγραφή

Συνθέστε ένα σύντομο ηλεκτροακουστικό κομμάτι (1 έως 2 λεπτά) χρησιμοποιώντας ως ηχητική πηγή έναν και μόνο φυσικό ήχο.

Η σύνθεση θα πρέπει να καταδεικνύει:

  1. Μετασχηματισμούς των ηχητικών αντικειμένων
  2. Προσπάθεια δημιουργικής εξερεύνησης του ηχοχρώματος
  3. Ομαλές μεταβάσεις μεταξύ των ηχητικών καταστάσεων
  4. Μία δομική ανάπτυξη του ηχητικού υλικού

Ο αρχικός φυσικός ήχος δεν θα πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 3 δευτερολέπτων και θα πρέπει να προέρχεται από δική σας ηχογράφηση. Το κομμάτι σας θα πρέπει να αρχίζει με τον αρχικό ήχο, να ακολουθεί σιωπή ενός δευτερολέπτου και να ακολουθεί το κυρίως μέρος του έργου.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο μουσικό ιδίωμα του κομματιού, παρά μόνο ότι θα πρέπει να βασίζεται στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη του ηχητικού υλικού. Θα πρέπει επίσης να δείξετε ότι είστε σε θέση να σμιλέψετε τους ήχους με τα τεχνικά εργαλεία της επιλογής σας δίνοντας βάρος στην ποιότητα του παραγόμενου ήχου. Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα που έχουμε συζητήσει στην τάξη, παρόλο που τα περισσότερα θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Είναι πολύ βοηθητικό να δώσετε έναν τίτλο στο κομμάτι. Ενδεχομένως κάποιες εξωμουσικές αναφορές να σας βοηθήσουν σε επίπεδο έμπνευσης.

Αρχίστε να σκέφτεστε συνθετικά πάνω στα ηχητικά αντικείμενα. Ακούστε προσεκτικά την ατάκα (attack) και το μέρος του ήχου που εξασθενεί (decay). Προσέξτε το φάσμα σε κάθε περίπτωση. Εξετάστε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε σύνθετες ηχητικές μορφολογίες συνδυάζοντας ταυτόχρονα απλά ηχητικά αντικείμενα. Φτιάξτε οικογένειες ηχητικών μετασχηματισμών. Σκεφθείτε τρόπους ώστε να δημιουργηθούν αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των ήχων σας, να αποκτήσουν κατεύθυνση, να κατασκευαστούν ηχητικά περιβάλλοντα και «σύννεφα ήχων». Δοκιμάστε ποικίλους μετασχηματισμούς και πειραματιστείτε πώς διαφορετικά υλικά μπορούν να σχετιστούν μεταξύ τους μουσικά ώστε η τελική σας σύνθεση να έχει αρχή, μέση και τέλος.

Ακούστε όσο περισσότερη ηλεκτροακουστική μουσική μπορείτε από την εργογραφία και επισκεφθείτε την ενδεικτική βιβλιογραφία και τις πηγές που σχετίζονται με την ηλεκτροακουστική μουσική.


Τι θα παραδώσετε

  1. Τη σύνθεσή σας ως ένα στερεοφωνικό αρχείο .wav (44.1KHz/16bit).
  2. Ένα σύντομο κείμενο έως 100 λέξεις (ως .pdf) που να εξηγεί τις προθέσεις σας για το κομμάτι και τη συνολική του δομή.

Στο πεδίο υποβολής Υour name πληκτρολογήστε το όνομά σας, τον αριθμό μητρώου και την κατάληξη -2. Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή υπάρχουν εδώ.


Πώς θα βαθμολογηθείτε


Τεχνολογία Ήχου & Μουσικής | ψηφιακή επεξεργασία ήχου