Εργασία 1: JINGLE

Ηχητικός Σχεδιασμός | O Ήχος στην Οπτικοακουστκή Αφήγηση

Περιγραφή

Επιλέξτε ένα μόνο από τα ακόλουθα:

Ατομική εργασία

Φτιάξτε ένα ραδιοφωνικό jingle1 οποιουδήποτε ύφους μεταξύ 0:40 και 1 λεπτού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ομαδική εργασία δύο ατόμων

Φτιάξτε ένα ραδιοφωνικό jingle οποιουδήποτε ύφους μεταξύ 1:00 και 1:30 λεπτού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Μπορείτε να δουλέψετε είτε στο Reaper είτε στο Ardour χρησιμοποιώντας αποκλειστικά διαδικασίες επεξεργασίας σήματος και εικονικά όργανα που περιλαμβάνονται στη βασική έκδοση των προγραμμάτων ή παρατίθενται εδώ.

Αν κάνετε χρήση ηχητικού υλικού που δεν είναι δικό σας, τότε θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια η πηγή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μουσικά κομμάτια παρά μόνο ηχητικές λούπες που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε τη δική σας μουσική επένδυση.

Προσέξτε την ποιότητα της μίξης. Χρησιμοποιείστε δημιουργικά τις επεξεργασίες σήματος που σας χρειάζονται ανάλογα με την περίσταση (EQ, κομπρέσορα, βάθος, και άλλα εφέ) και προσπαθήστε το jingle να έχει δραματουργική δομή με αρχή, μέση και τέλος. Ένα jingle θα μπορούσε να είναι σε μορφή μουσικού θέματος για ραδιοφωνικό σποτ, να αφορά ένα πραγματικό ή φανταστικό προϊόν, να περιλαμβάνει μουσική, εφέ, κ.λπ.

Τι θα παραδώσετε

.. ένα συμπιεσμένο αρχείο με το ονοματεπώνυμο (ή με τα ονοματεπώνυμά) σας με λατινικούς χαρακτήρες, αριθμό μητρώου και την κατάληξη -1 που να περιέχει:

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή εργασιών υπάρχουν εδώ.

Ο φάκελος της υποβολής βοηθάει αν είναι οργανωμένος όπως στην ακόλουθη εικόνα.

Πώς θα βαθμολογηθείτε  1. Jingle: Σύντομο κομμάτι που συνήθως προορίζεται για χρήση στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή το ίντερνετ.w